Veckobrev nr 20

På söndag är det Pingstdagen och vi live-sänder vi en gudstjänst från Ansgariikyrkan (gemensam för Equmeniakyrkan Huskvarna och Ansgariikyrkan). Om du inte redan medverkar genom någon fysisk uppgift som kräver din närvaro, så är du varmt välkommen att delta digitalt.

Nästa söndag (30/5) hade vi planerat för en vandringsgudstjänst, men på grund av att restriktionerna ännu inte har släppts, så ställer vi in den. Det hade naturligtvis gått att genomföra den på ett smittsäkrat sätt, men inte helt självklart enligt de regler vi har att förhålla oss till.

Istället bjuder vi in till Nattvardsandakt med anmälan. Du anmäler dig till pastorn via mail, sms eller samtal. Första gruppen får komma kl 10. När vi har 8 personer anmälda fyller vi på en ny grupp som är välkomna kl 10.45. Blir det fler anmälningar fyller vi på med ytterligare tillfällen. När du anmält dig får du ett svar där det står vilken tid du är välkommen. Jag tar gärna emot anmälningar redan nu och senast fredagen den 28/5.

Tel: 070-6106436          mail: pastorn@ansgariikyrkan.se

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 23/5 Pingstdagen

10.00 Live-sänd Gudstjänst från Ansgariikyrkan. Johanna Johansson och Gunnel Olofson. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik. ansgariikyrkan.se

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Max 8 personer.

Måndag 24/5 Annandag pingst

19.00 Bön

Tisdag 25/5

9.00 Vandringsgruppen. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta t ex Lennart Johansson.

15.00-16.00 Möjlighet till personligt avsked av Eva Mårtensson i Ansgariikyrkan efter begravningsgudstjänsten.

Onsdag 26/5

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 27/5

10.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning

18.00 Scout

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckans böneämnen:

Region Nord. Jesus – sänd arbetare till din skörd. Vi behöver fler pastorer, diakoner, evangelister, ungdomsledare – människor som kan betjäna dig, din kyrka och våra medmänniskor i region nord. Herre förbarma dig! Vi ber också om nåden att verkligen få vara kyrka för hela livet. Hjälp oss se barn, ungdomar, föräldrar, ensamma, äldre som gåvor i din kyrka.

Nicaragua. Sex månader har gått sedan två orkaner drog in över Nicaragua. Konsekvenserna blev förödande. Hus blåste bort och odlingar översvämmades. Vi ber om kraft, kunskap och möjligheter för att återuppbyggnadsarbetet ska kunna fortsätta. Vi tackar dig för det som Moravakyrkan har bidragit med hittills och ber om din fortsatta ledning.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi Gud om fred och frihet över hela Kongo.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Immanuelskyrkan (Equmeniakyrkan)

Guds ord (Första Moseboken 11:1–9)

Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. »Nu skall vi slå tegel och bränna det«, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: »Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.«

Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: »De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.« Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

Tankar inför söndagen

Ingenting var omöjligt för människorna. Skapade, till Guds avbild, bar de en stor drivkraft att själva också skapa. De hade välutvecklade tekniker för att kunna bygga stort och högt. Men vad var det Gud vände sig mot? Var det inte bra att människorna förstod varandra? Var det inte bra att de hjälptes åt och strävade mot samma mål? Texten ger inte några tydliga svar.

Jag tror inte de byggde högt för att komma närmare Gud. Jag tror de byggde högt för att imponera på andra. Jag tror de byggde högt för att visa makt och för att skaffa sig mer makt.  Jag tror Gud såg deras maktsträvan, men hittade han någon kärlek hos dem? Hittade han någon önskan hos människorna att närma sig Gud? Eller såg han bara en önskan hos dem att själva bli som gudar? Gud verkar ha sett sig tvungen att ingripa. Tiden var nog ännu inte inne för människorna.

I pingstberättelsen i Apostlagärningarna (2:1-11) får lärjungarna, genom den heliga Anden, förmånen att tala de språk som de som står bredvid faktiskt förstår. Genom Jesu offer har ett helande skett av relationen mellan människorna och Gud. Det sker där och då och det fortsätter ända in i vår tid. Startskottet för helandet sker där, men vi får alla vara delaktiga i att närma oss Gud igen. Tiden är inne för människorna att åter närma sig Gud. Tiden är inne för att låta vår skaparglädje bli till nytta och glädje för människorna.

Bön (ur Bönboken – tradition och liv, nr 443)

Herre, låt din kärlek värma våra hjärtan, så att vi överlämnar oss själva med glädje i dina händer med allt vad vi är och har. Låt din kärlek falla som en eld från himlen på våra hjärtans altare. Lär oss att med vaksamhet vårda den heliga elden genom ständig tillbedjan och hjärtats vila i dig, så att varken krafter i höjden eller krafter i djupet, varken något som finns eller något som kommer, ska kunna skilja oss från dig. Styrk våra själar. Väck oss ur den dödens sömn som håller oss fångna, ge våra kalla hjärtan liv med din värme och mildhet, så att vi inte lever mer som i en dröm utan vandrar med dig som pilgrimer på väg till sitt hemland. Hjälp oss att slutligen få möta din helgonskara inför tronen och där glädjas i din kärlek i evigheters evighet. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor