Veckobrev nr 15

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 april, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På söndag har vi Öppen kyrka. Då har du möjlighet att sitta ner en stund. Jag har skrivit ihop ett enkelt häfte som finns på plats, med bland annat bibeltexter, som du kan använda. Det finns inspelad musik hela tiden, så det är lätt att stilla sig i bön och eftertanke. Dessutom finns Anna Eriksson på plats och hon kommer att spela och sjunga vid några tillfällen. Det här är en möjlighet att få möta både Gud och dig själv på ett annat sätt än i en vanlig gudstjänst.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 18/4

16.00-19.00 Öppen kyrka. Max 8 personer samtidigt. ”Den gode herden”

Måndag 19/4

19.00 Bön

Tisdag 20/4

9.00 Vandringsgruppen. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta t ex Lennart Johansson.

Onsdag 21/4

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 22/4

10.00-11.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning

18.00 Scout

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

___________________________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_________________________________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

Region Stockholm. Gud, vi ber för den fördjupade samverkan som nu blommar mellan region Stockholms församlingar och Sociala Missionen. Hjälp oss hitta fördjupade och förnyade sätt att uttrycka evangeliet diakonalt och socialt. Vi ber särskilt för personalen på Sociala Missionen och för rekryteringen av ny verksamhetschef.

Litauen. Fader i himmelen, tack för att vi får be för Litauen idag. Jesus, tack för att du vill möta varje människa, barn, unga och äldre. Jesus, tack för att du vill öppna din stora och välsignande famn för nåden och frälsningen som var och en behöver. Helige Ande blås kärlekens vind och nåd över människor i Litauen idag! I Jesu namn. Amen.

– I Equmeniakyrkans bönekedja ber vi för Församlingen Brofästet, Färjestaden.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi att Påskens glädjebudskap ska få fördjupas i våra hjärtan.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Jönköpings församling (Svenska kyrkan)

Guds ord (Hesekiel 34:11–16)

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Tankar inför söndagen ”Den gode herden”.

Jag väljer den gammaltestamentliga texten inför den här söndagen. De flesta av er känner säkert till flera olika texter från nya testamentet som handlar om den gode herden på olika sätt. Psaltarpsalm 23 ”Herren är min herde” är ju också väldigt välkänd. Men jag blev så glad att läsa den här texten från Hesekiel.

Hesekiel var verksam på 500-talet f Kr och man tror att han hörde till dem som bortfördes till Babylon i samband med deportationen 597 f Kr. Ovanstående verser (Hes 34:11–16) ger bilden av samma kärleksfulle Gud som vi känner igen från nya testamentet.

Det är också en framåtsyftande text. Längre fram, i vers 23, kan vi läsa: Jag skall ge dem en enda herde, min tjänare David, och han skall valla dem. Han skall valla dem, han skall vara deras herde. Eftersom kung David då redan var död sedan länge syftar det framåt, mot en ättling till kung David.

Och vi vet att när Jesus rider in i Jerusalem på Palmsöndagen (söndagen före påsk) då ropar folket: Hosianna! Davids son!

Nya testamentets motsvarighet till Hes 34 och Ps 23 hittar vi i Johannesevangeliets 10:e kapitel där:

*Jesus säger att han är grinden in till fårfållan. Det är genom honom som vi kan få liv och liv i överflöd.

*Jesus säger att han är den gode herden som ger sitt liv för fåren.

*Jesus säger: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Bön (ur Psalmer och sånger)

Barmhärtige Gud, som lät din Son ge sitt liv för oss för att sedan uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara, till vila, glädje och evigt liv. I Kristi, den uppståndnes namn. Amen

Hälsningsord (Johannesevangeliet 10:10)

Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd!

/Jesus

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor