Veckobrev nr 11

Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’. (Jesaja 7:14)

Idag var det snö ute när jag vaknade. Nu, några timmar senare, har solen redan tinat bort mycket av den. Någon morgon har jag tydligt hört talgoxen sjunga ut sina vårkänslor. Häromdagen hörde jag ett ovanligt ljud utanför huset. Det visade sig att det var en fasantupp som (troligen) försökte ropa till sig någon hona. Dessutom är jag ganska säker på att jag hörde tranorna ropa en morgon. De har häckat i närheten de senaste åren. Så nu vill jag bestämt hävda att våren är här! Visserligen kan det kännas lite som bakslag ibland. Snön som kom i natt och de fortsatt kalla temperaturerna. Men våren bryter igenom. Det gör den varje år. Jag känner mig lyckligt lottat som bor i ett land med årstider. Att varje år på nytt få ana det gröna på de tidigare så kala träden. Skapelsens årliga pånyttfödelse! I vårt kyrkoår har vi nu kommit till Marie Bebådelsedag. Vi får vara med när Gud kliver in i sin skapelse på ett helt nytt sätt. När skaparen, som är med och skapar varje nytt litet människoliv, låter sig leva och växa inne i en livmoder, för att nio månader senare födas precis som vilket människobarn som helst. Då vet vi att han är Immanu El – Gud med oss!

Tacksägelse

En av församlingens medlemmar har fått bryta upp från detta livet för att vara hos Gud. Lars Gustafsson avled torsdagen den 11 mars i en ålder av 91 år. Lars blev medlem i vår församling år 1966. Vi tackar Gud för Lars och den kärlek han har fått ta emot och ge åt andra. Vi tackar Gud för allt vi har fått av Gud genom honom, och vi innesluter barn, släktingar och vänner i vår förbön.

Lars var engagerad i Ansgariiförsamlingen, men han hade också en viktig uppgift i närområdet, där han drev en charkuteributik på Rosenlund och senare en livsmedelsbutik på Österängen.

När vi nu tackar Gud för Lars, instämmer vi gemensamt i apostelns ord: Om vi lever, lever vi för Herren, om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. (Rom 14:8)

Begravningsgudstjänsten blir för de närmaste den 6 april kl 12.30 i Slottskapellet. Officiant kommer att vara Ing-Marie Gustavsson-Jönsson (enligt Lars egen önskan).

Minnesgåva kan skickas in via församlingens bankgiro eller swish. Lars har önskat att eventuella gåvor går till Läkarmissionen. Om du hellre vill att gåvan går till Ansgariiförsamlingen måste du ange det, annars vidarebefordrar Christer summan till Läkarmissionen.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

Just nu uppmärksammar vi Bön- och offerdagen för pastors- och diakonutbildningarna. Använd församlingens bg eller swish och märk betalningen ”POD”.

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 21/3

Den här veckan har vi ingen egen gudstjänst, men många församlingar sänder digitalt. TV-gudstjänsten är ju också ett gott alternativ.

16.00 Bråttom men inte kört Del I: Webbsänd föreläsning

Stefan Edman föreläser om klimatfrågan på temat för hans senaste bok ”Bråttom men inte kört”. Föreläsningen är öppen för alla via Fjällstugans hemsida www.fjallstugan.se. Föreläsningen riktar sig till alla som har ett intresse för individens och den kristna församlingens ansvar i frågor om hållbarhet och klimatomställning.

(17.00 Bråttom men inte kört Del II: Nätverksträff via zoom. Föranmälan krävs.)

Måndag 22/3

19.00 Bön

Tisdag 23/3

9.00 Vandringsgruppen. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta t ex Lennart Johansson.

Onsdag 24/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 25/3

10.00-11.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning

18.00 Scouterna

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckans böneämnen:

Evangelisation. Jesus Kristus, Du är ljuset som lyser över alla människor. Vi ber för dem som börjat ana att du finns. Hjälp oss att sudda ut falska gudsbilder som skymmer ditt ansikte. Lär oss att vattna de frön av tro som såtts. Tills dagen kommer då vi igen kan mötas i ditt hus, låt oss få vara ett läsbart brev om dig, för den som söker en tro och längtar efter sällskap på vägen.

Azerbajdzjan. Vi ber för de kristna som förföljs för sin tro av arbetsgivare och familj. Vi ber att den Helige Ande ska styrka och skydda de som aktivt delar sin tro med andra. Vi ber för vårt samarbete, att det ska bära frukt i våra båda länder. Vi ber för de hemliga husförsamlingarna i provinserna. Hjälp dem att hitta en väg för att få samlas i öppenhet och frihet.

-Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för alla, både i Kongo och i Sverige, som arbetar troget för att hjälpa de sjuka. Inte bara de som på olika sätt vårdar covid-sjuka utan även de som tar hand om alla andra skador och sjukdomar som uppkommer.  

-Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Sankta Maria församling (Österns Assyriska kyrka)

Equmeniakyrkans fastematerial 2021

Bebådelsedagen ”Guds mäktiga verk”

Lukasevangeliet 1:26–38

”I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.”

I bebådelsen uppenbarar sig ängeln Gabriel för Maria och berättar att hon skall föda Guds son. Vi firar jul nio månader senare. Vid bebådelsen börjar det nya förbundet. Dialogen mellan ängeln och Maria är viktig, ett eko från Herrens möte med Sara (1 Mos 18:9–15): ”Inget är omöjligt för Gud” får Maria veta. ”Var inte rädd!” Ändå, vilken chock för den unga Maria! Det är helt naturligt med en reaktion av rädsla. Änglabesök utan förvarning! I himlen är det ändå sedan länge förberett. Maria visar mod och tro då hon ger sitt löfte. Detta löfte förbinder Gud och människa. (Jes 57:15). När Gud griper in sker det oftast oväntat, och då Maria säger sitt ja anas undret att Gud blir människa. Att dela en glädje är lika viktigt som att dela en sorg. Maria söker upp sin släkting Elisabet och får sin upplevelse av Gudsmötet bekräftat. Att bli förstådd ger en fördjupad tillit. (Luk 1:39–45) Nu brister Maria ut i lovsång, den som kallas Magnificat. En lovsång inspirerad av Anden och fylld av profetior från Gamla Testamentet. Också vi inbjuds till bön med Maria: ”Jag är din, må det ske med mig som du vill”. ”Att vara Guds fiol är något helt annat än att spela fiol för Gud”. (W Stinissen). Bebådelsetexten gavs mig som meditationstext under en kurs. Hur skulle detta gå till? Under stillhet och lyssnande så kom en mening till mig: ”Du är bärare av ett gudomligt liv”. Jag blev starkt berörd och fylld med glädje. En upplevelse som jag burit med mig. Ja, ”Guds rike är inom er” säger Jesus. Mötet skedde som i Jes 57:15. Vår identitet vilar i Jesu kärlek till oss. Jag tyckte mig se Guds mäktiga verk många gånger under mina år i Kongo. Som t ex då ett lejon under 14 nätter gick runt en av våra missionärsbostäder. Missionärerna var hotade till livet av bybor, vilka till slut gav upp och konstaterade: ”Er Gud är starkare än vår”. Evangeliet fick ingång i den lilla byn, en kyrka byggdes och lovsången föddes. En försonad människa är också ett Guds mäktiga verk! ”Inget är omöjligt för Gud”!

Låt oss be med moder Teresa: ”Giv mig o, Gud den mest välsignade gåva jag vet: ett hjärta fyllt av Kristi kärlek”. ”Du är stor, du gör under, du ensam är Gud”. (Ps 86:10).

Bön i fastetid (22–27 mars)

MÅNDAG: ”Jag ser upp emot bergen: varifrån ska jag få hjälp?” Ps 121:1. ”Herre, förbarma dig över oss, till dig Herre står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag, vår hjälp i nödens stund”. (Jes 33:2).

TISDAG: ”Hör hur jag bönfaller dig, hur jag ropar till dig om hjälp”. (Ps 28:2) Du ser de som lider och förföljs för sin tro, låt ditt ansikte lysa över dem! Förbarma dig Herre! ONSDAG: ”Jesus tänk på mig” (Luk 24:34), ”Låt din kärlek bli min tröst.” (Ps 119:76). ”Vi ber om kraft och styrka åt vår inre människa genom din ande, så att du genom tron kan bo i våra hjärtan med kärlek” (Ef 3:16–17).

TORSDAG: Jag ber dig om nåden att få vara förankrad i försoningen. Hjälp mig att överlåta mig till din kärlek och ta emot uppdraget att tjäna dig, med din Andes hjälp. Tack att du har lovat din närvaro, ditt stöd och din ledning.

FREDAG: ”Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig o Gud” (Ps 42:2). Tack att du vill gå med oss under påskvandringen och hjälp oss att bättre förstå djupet, höjden och bredden i din kärlek. Tack att varken död eller liv kan skilja oss från den kärleken.

LÖRDAG: Herre ge mig mod, vishet och tro på dina mäktiga verk. Välsignad vare du Herre som var trofast intill döden. Låt mig en dag få vara med i ditt rike och sjunga med i den nya lovsången.

Veckans fastematerial från Equmeniakyrkan är skrivet av

Gun Gustafsson, missionär och pensionär, Årjäng.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor