Veckobrev nr 10

Nu har det gått ett år sedan vi på morgonen den 12 mars 2020 beslöt att inte hålla den planerade andakten på ett äldreboende som var inplanerad någon timme senare. Gudstjänsten samma vecka ställdes också in med kort varsel.

Vi är alla, på olika sätt, berörda av den här pandemin. Några har haft sjukdomen. Vissa har blivit väldigt sjuka samtidigt som andra knappt visste om att de var smittade. Några har någon i familjen, släkten eller bland vännerna som inte överlevde sjukdomen. Vissa har jobbat hemifrån, vissa har arbetat mindre än vanligt och andra har arbetat mer än någonsin. Många har isolerat sig. De flesta har varit försiktiga. Vi har hållit ut i ett år och de flesta av oss är innerligt trötta på det nu. Men det är inte rätt tid att släppa på vaksamheten. Nu måste vi hålla ut. Vaccineringen är inom räckhåll, men det kommer trots det att ta några månader till innan alla har fått möjligheten att vaccinera sig. Så fortsätt att vara rädd om dig själv och om andra!

I Jönköpings län pågår fortfarande Fas 1 (boende på särskilt boende för äldre, de som har hemsjukvård, de som har hemtjänst m fl). Fas 2 startade i början av mars. De som är 65 år och äldre kommer att få ett brev med information. Du kan inte boka tid innan du fått brevet. De som är 80 år och äldre ska redan ha fått sina brev. Efterhand som vaccin finns tillgängligt, och tidigare grupper har blivit vaccinerade, skickas brev även till grupperna 75-79 år, 70-74 år och 65-69 år. (Informationen kommer från 1177.se Jönköpings län den 10 mars 2021. Om du bor i ett annat län kanske vaccineringen inte riktigt är i samma fas och informationen kanske sker på ett annat sätt. För att veta vad som gäller dig titta på 1177.se och välj det län som du bor i).

Tyvärr finns det bedragare som utnyttjar situationen. Polisen i Jönköping skriver på sin Facebook-sida:

*Det kostar inget att vaccinera sig. Om någon vill ta betalt är det fråga om ett bedrägeri.

*Ingen från vården kommer oanmält att ringa och be dig identifiera dig med bankdosa eller bank-ID, oavsett anledning.

Om någon tar oväntad kontakt med dig och du misstänker att det är ett bedrägeriförsök:

  • Lägg på luren
  • Logga inte in
  • Lämna inte ut siffror

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

Just nu uppmärksammar vi Bön- och offerdagen för pastors- och diakonutbildningarna. Använd församlingens bg eller swish och märk betalningen ”POD”.

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 14/3

10.00 Digital gudstjänst från Ansgariikyrkan. Leif Larsson och Lennart Bergström. Sång Dan Palmér. Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Gudstjänsten når du enklast via ansgariikyrkan.se.

Måndag 15/3

19.00 Bön

Tisdag 16/3

9.00 Vandringsgruppen. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta t ex Lennart Johansson.

Onsdag 17/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 18/3

10.00-11.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning

18.00 Scouterna

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckans böneämnen:

Region Svealand. Gode Gud, vi tackar dig för att du vill kalla varenda en av oss till tjänst för ditt rike. Nu ber vi dig att du också ska kalla kvinnor och män till den särskilda tjänsten som diakoner och pastorer. Vi ber idag särskilt för de församlingar i Region Svealand som söker medarbetare. Gud led så att medarbetare och församlingar finner varandra till ömsesidig glädje.

Pakistan. Vi ber för Christian Study Centre som ska stärka kristnas förståelse av den egna tron och kärleken till Gud liksom för det fredsskapande arbete mellan olika religiösa grupper i Pakistan. Tack Gud för det viktiga arbetet som görs inom religionsdialog. Gud, var med de troende i Pakistan.

-Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för ett uppvaknande bland våra medlemmar om att vårt arbete är en viktig tjänst i Guds rike.    

-Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna)

Equmeniakyrkans fastematerial 2021

Midfastosöndagen ”Livets bröd”

Johannesevangeliet 6:1–15

”Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: »Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?« Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: »Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.« En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: »Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?« Jesus sade: »Låt folket slå sig ner.« Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: »Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.« De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: »Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.« Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.”

Söndagens evangelietext kallas traditionellt för Livets bröd. Vi läser i Johannesevangeliet om Jesus och brödundret. Vi är mitt inne i fasteperioden. Någon kanske fastar från mat och en annan från exempelvis sociala medier. Oavsett vad och hur vi gör så är vi i en period där vi får ta tid i bön för att göra så som Jesus gjorde: lyfta blicken. Jesus lyfter blicken och ser att det kommer mycket folk, lärjungarna blir antagligen smått förvirrade när Jesus frågar hur alla dessa människor ska mättas. Lärjungarna ser sig om, ser på sina omständigheter, förutsättningar och inser att det som de har inte räcker. Vi har varit och är i en period där det är lätt att fastna med blicken på omständigheterna. Det har varit svårt att lyfta blicken, se brett och långsiktigt när ingen vetat hur morgondagens restriktioner och situation kommer att se ut. Men Jesus vänder sig till Gud och tackar. Vi kan få lyfta blicken mot Gud, överlåta oss och lita till honom. Vidare i Johannesevangeliet 6:51 säger Jesus ”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen ska leva.” Jesus ord är en påminnelse till oss, att hans ”kött” (han själv) är brödet som han ger till världen för att vi ska få leva. Livet är mer än maten vi stoppar i oss. Vi behöver Jesus.

Personligen tycker jag det har varit svårt att förstå nattvarden. Inte ens teologin kan helt och fullt reda ut nattvardens mysterium. Det mysteriet har existerat genom tider och traditioner. Nattvarden är något som förenar hela den världsvida kyrkan, ”eftersom brödet är ett enda, är vi – fast många – en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd”, (1 Kor 10:17). Oavsett om synen skiljer sig i olika traditioner är firandet av nattvarden en del av det kristna livet. Texterna om brödundret och Jesus som livets bröd har hjälpt mig vidare i funderingarna kring nattvarden. Bilden av att Jesus tar det som finns, bröd och fisk, tackar Gud, och det räcker till alla de människorna som samlats, och det blir över. Det ger mig känsla av enhet. Jesus förenar oss med resten av kyrkorna i världen i sin kropp, som sin församling. Vi alla tar del av samma kärna, samma bröd, samme Jesus. Jesus kom till världen, som livets bröd, för att vi ska få liv. Han har kallat oss att gå ut i världen, dela budskapet, möta människor och döpa dem. Vi får komma som vi är, med våra begränsningar och vår ofullkomlighet till Jesus. Liksom i brödundret, tar Jesus det vi kommer med, välsignar och ger ut. Där våra begränsningar sätter stopp, där får Jesus ta vid. Genom Jesus kan vi få älska och be för världen.

Bön: Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Så skall de befriade säga, de som Herren befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar, de fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga, och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott. (Ps 107:1–9)

Bön i fastetid (15–20 mars)

MÅNDAG: ”Herre, Tack att vi får komma inför dig som vi är. Tack för din nåd som gör oss rättfärdiga. Tack Jesus Kristus för att du kom till världen och att vi får ta emot dig. Fader du ser våra bröder och systrar runt om i världen. Bevara och beskydda dem. Du ser utmaningarna och behoven de möter, var med dem i det. Hjälp oss kristna att älska och be för de människor vi möter. Fyll oss med den Helige Ande och ge oss av din kärlek, ditt hopp och ditt ljus att ge vidare till människor. I Jesu Kristi namn. Amen TISDAG: Tack Jesus för att du är alltigenom god. Tack för att du är större än omständigheterna vi ser. Herre hjälp mig att inte uppslukas av allt elände jag ser. Tack för att du kan gör något nytt i det som känns svårt. Hjälp oss att lyfta blicken och byta fokus. Låt mig fyllas av ditt hopp och framtidstro. Jag lägger denna dag i dina händer. I Jesu namn. Amen

ONSDAG: Min Gud min Gud, vart är du? Varför känner jag mig övergiven av dig? Fiendens lögner härjar inom mig. All press stressar mig. Mitt psyke orkar inte mer. Jag drunknar i press och ångest. Jag drunknar i mina känslor som tynger mig. Jag ropar till dig, rädda mig Herre! Dra mig nära dig, dra mig ombord igen. Hjälp mig se klart, hjälp mig att må bra. Möt mig, förbarma dig över mig, vänd ditt ansikte till mig. Kom Jesus, jag ber dig. Amen

TORSDAG: Bön från Ghana: Herre, vår himmelske fader, Du hör när vi ber här i ______________. Du hör våra bröder och systrar, som ber i Afrika, i Asien, i Australien, i Amerika och i Europa. I bönen är vi alla förenade till ett. Vi prisar och ärar dig, vi ber dig att vi rätt må kunna utföra vårt uppdrag: att vittna och älska i våra kyrkor och över hela världen. Ta nådigt emot våra böner, även när de är något underliga. Vi prisar dig och tillber dig genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen

FREDAG: Tack för att du alltid ser oss, och hör när vi ber. Herre jag vill lägga _______ i dina händer. Herre du ser vad _________ kämpar med, jag ber om ditt beskydd och din omsorg över _______. Kom och omfamna ______, kom med ditt ljus och din närvaro. Låt _______ känna sig buren av dig. Tack för att du älskar och förbarmar dig över _________. I Jesu Namn. Amen

LÖRDAG: Gud, du som lever och bor i varje människa, och själv är vinstocken, den levande källan till våran blomstring. För oss, i tider av sorg och ångest, djupare in i den kärlek som lär oss att leva våra liv i öppenhet mot skapelsen och våra medmänniskor och påminn oss om dina egna ord, att förbli i mig, så förblir jag i er. Herre, låt orden, ”Helgat varde ditt namn”, i Fader vår bli ett uttryck om att ditt namn ska få bli helgat i oss. Så att kyrkans gemenskap, genom undret i nattvarden, stärker oss till att förmedla din kärlek och nåd genom tid och rum. Amen

Den här veckans fastematerial från Equmeniakyrkanär skrivet av Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson som är ungdomsledare i Nimbuskyrkan på Öckerö.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor