Veckobrev nr 3

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 januari, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi befinner oss mitt i den Ekumeniska böneveckan. Varje dag (måndag-lördag) är det någon församling i Jönköping som bidrar med en andakt. Jag har delat (och fortsätter dela) dessa andakter på vår Facebook-sida: Ansgariikyrkan. Originalinläggen finns på Facebook-sidan: Kyrkorna tillsammans i Jönköping. På söndag kommer det en bönefilm där böner från flera församlingar har klippts ihop.

Det var ett sent beslut att hålla böneveckan i Jönköping på det här sättet och vi i Ansgariikyrkan hade inte möjlighet att bidra med någon andakt. Jag har skickat in en bön till böneklippet på söndag, men jag vet inte om jag kommer att synas. (När jag skickade in hade bönen redan klippts ihop, så det hänger på om den ansvarige väljer att klippa in mig också eller inte). Det får bli en överraskning om Ansgariikyrkan finns representerad eller inte.

Möjlighet att nominera till Kyrkostyrelsen. (Det handlar alltså om Equmeniakyrkans ledning på nationell nivå). Här kommer en första blänkare för att sätta igång tankarna på om du vet någon som skulle kunna vara lämplig. Mer detaljerad information kommer tillsammans med församlingsinfo och programblad under andra halvan av februari.

Kyrkostyrelsens arbete innefattar många olika frågor, vilket kräver både djup och bredd i den samlade kompetensen. Inför kyrkokonferensen 2021 ser valberedningen ett behov av att stärka upp inom vissa specifika områden och önskar därför att ni fokuserar särskilt på dessa i er(a) nominering(ar):

God ekonomisk kompetens
God erfarenhet av Kyrkans nationella och internationella arbete

Valberedningens ambition är att få en så representativ kyrkostyrelse som möjligt. Därför önskar vi, utöver ovanstående, nomineringar av yngre personer med erfarenhet från styrelsearbete, personer med annan kulturell bakgrund samt gärna nomineringar utanför storstadsregionerna.

Här kommer några rader, från vår ordförande, angående den internationella insamlingen:

Kära vänner!

Vi konstaterar i styrelsen vid vårt sammanträde 14 januari, att offrandet har minskat under pandemin på alla områden. Veckooffren har minskat med cirka 8.000.- kronor i månaden. Det är ju så att när vi kan gå till kyrkan offrar vi mer regelbundet. Insamlingen till det internationella arbetet 1advent – 31 januari är väl det som sticker ut. För närvarande har det kommit in knappt 40.000.- kronor till det gemensamma internationella arbetet i Equmeniakyrkan.

Själv reflekterade jag över det när jag såg siffrorna så här:

Under 2020 har jag inte rest på semester mer än några få dagar, inte gått på fotboll och konserter eller gått ut och ätit mer än undantagsvis. Det betyder ju att min personliga ekonomi har gynnats. Det guldbröllop som jag tänkte fira blev inte av. Hur gör jag med det ”överskottet”. Det internationella arbetet behöver vårt stöd mer än någonsin. Pandemin har drabbat de fattiga mer än oss i den rika världen. Guds ord ”till världens yttersta gräns” hastar och vi får vara med. Insamlingen pågår till den 31 januari 2021.

Detta är min helt personliga reflektion och jag ber Guds välsignelse över din vardag.

Lennart Bergström, ordförande 

(Uppdatering av JJ: enligt kassören har det 20210120 inkommit ca 41 000 kr)

Inbetalning till det internationella arbetet sätts in på församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish: 1235288162. Märk inbetalningen ”Mission”.

_____________________________________________________

Utblick

– på Equmeniakyrkans hemsida finns just nu 60 olika texter/berättelser om mission. Här presenteras en av dem (nr 5)

 

Till ALLA folk – ALLA dagar

Det finns ett litet ord på svenska, som blir detsamma oavsett om du läser det framifrån eller bakifrån; ordet ALLA.

”Gör ALLA folk till lärjungar”, uppmanar Jesus sina lärjungar i Matteusevangeliet 28:18–20.

I Sverige kallar vi texten ”Missionsbefallningen”, på engelska ”The Great Commission”.

Det Stora Uppdraget gavs till lärjungarna då och det gäller ALLA dagar – och Jesus lovar att vara med oss!

När jag var i övre tonåren trodde jag att min framtid var att ta över familjeföretaget i Småland. Men ett tydligt Gudsmöte för snart 50 år sedan ändrade mina planer. I stället för att fortsätta ekonomistudierna blev det studier i teologi, mission och bistånd. Hela vuxenlivet har sedan handlat om kyrka och mission.

Men det är inte bara jag som har kallelsen ”till jordens yttersta gräns” och ”till tidens slut”, den har vi alla som Jesu lärjungar. Varje församling är en del av Guds mission i världen. Uppdraget handlar inte bara om mission i den egna närmiljön och Sveriges folk, utan det gäller ALLA folk. Kyrkan är en global rörelse i enlighet med Jesu ord i Johannesevangeliet 3:16 ”Så älskade Gud världen…”

Du och jag – vi alla – får vara med och dela de glada nyheterna – i ord och handling – och bli en del av Guds vision för världen: Uppenbarelseboken 7:9–10.

Tag med dig detta lilla ord – ALLA – i ditt liv och din församling inför den kommande julen och det nya året i dina tankar, böner och omsorg: Hur kan vi i Equmeniakyrkan bidra till att ALLA får höra Guds ord och får del av Guds kärlek?

Bertil Svensson, tidigare internationell koordinator Equmeniakyrkan

_________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 24/1

INSTÄLLD! Gudstjänst. INSTÄLLD!

Måndag 25/1

19.00 Bön

Tisdag 26/1

9.00 Vandringsgruppen. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta t ex Lennart Johansson.

Onsdag 27/1

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 28/1

10.00-11.00 Bön och ljuständning

18.00 Scouterna

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckans böneämnen:

– Gud, vi ber för Region Syd. För församlingar och föreningar, för församlingsplanteringar och för ungdomarna i Konfas som inte kunnat träffas på länge.  

– Vi ber för att alla de tiotals miljoner Jesus lärjungar i Kina ska få nåd och kraft att verka mitt i sin egen kultur och samhälle. Vi ber för den ledarträning och den teologiska utbildning som bedrivs vid Zhong Nan Teologiska seminarium i Wuhan.

(*Förkortade texter. Hela texterna hittar du på equmeniakyrkan.se)

-Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för dem, både i Kongo och i Sverige, som saknar arbete. Vi ber för alla som saknar försörjning.    

-Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Alllianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM).

Guds ord (Romarbrevet 1:16-17)

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Tankar inför söndagen

Igår kväll startade scouterna. Vi inledde med en ”samtalsandakt” där vi pratade om första raden i scoutbönen. ”Livets Gud som söker alla”. Jag började tankarna om vem Livets Gud är. Samtalet kom att handla om bland annat skapelsen, men också så svåra frågor som: Vad fanns innan Gud?

Kyrkoårets tema för kommande söndag är ”Jesus skapar tro”. Våra barn och ungdomar (och naturligtvis även vuxna) måste få höra om Gud (Fadern, Jesus och den heliga Anden) för att kunna göra ett val. För att välja måste det finnas valmöjligheter. Det är en av anledningarna till att jag är så glad att kunna vara med som ledare i scouterna. En annan anledning är att jag älskar att se människor växa och utvecklas. Igår fick scouterna utmana sin (eventuella) rädsla för mörker. Att sitta ensam (med en ledare nära till hands) i mörkret under tre minuter kan vara lite skrämmande, men också en upplevelse. Att kunna titta på stjärnorna när inte ljuset stör och att upptäcka att träden låter när annat blir tyst. Denna utmaning är en del i det som ska göras för att få Mörkermärket. Naturligtvis började vi träna på mörker redan i höstas, då vi var i mörkret i grupp med släckta ficklampor.

Det är härligt att se scouternas stolthet när de klarat en uppgift som kanske först kändes lite skrämmande.

Nu kommer en övningsuppgift till dig. Fundera kring första textraden i scoutbönen: ”Livets Gud som söker alla”

Vad blir dina tankar när du fördjupar dig i dessa fem ord?

Scoutbönen

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.

Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor