Veckobrev nr 1

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 januari, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag upptäckte just att vår väggalmanacka, som vi i Ansgariiförsamlingen har tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, sträcker sig ända in i januari 2021. Det innebär att det faktiskt finns böneämnen för hela januari. På grund av pandemin och svårigheterna med distribution i Kongo, men också svårigheterna att sälja dem här i Sverige under rådande omständigheter, har beslut tagits att inte producera någon almanacka för 2021. Behåll därför gärna 2020-års almanacka så låter vi böneämnena, vecka för vecka, följa med in i det nya året.

Om du är nyfiken på tidningen Sändaren så kan du kika in på deras e-tidning nr 53. Årets sista tidning kom inte i pappersformat, utan enbart digitalt. Tråkigt tycker jag, som gärna håller i en fysisk tidning. Men bra att detta nummer är öppet och tillgängligt för alla (inte bara prenumeranter).

_____________________________________________________

Utblick

– på Equmeniakyrkans hemsida finns just nu 60 olika texter/berättelser om mission. Här presenteras en av dem (nr 35)


Jesu svar på våldet i världen

Världen omkring Jesus var förfärlig. Fattigdom, våld, ockupation och korruption. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde (Matteusevangeliet 9:36).

Det var precis som på många platser idag. Han såg behoven runt omkring sig och drabbades till slut själv av våld och förtryck på det mest brutala sättet.

Men han skapade också ett svar på problemen. Han samlade en liten grupp människor, först tolv och sedan fler och byggde en gemenskap. Jesu svar på våldet i världen var att bygga upp en grupp människor som började leva tillsammans på ett nytt sätt.

Lärjungarna fortsatte sedan att leva i den gemenskapen och den spred sig till jordens yttersta gräns. Därför har den kristna församlingen en alldeles speciell roll för att förändra och utmana världen. Församlingen finns för att visa att ett annat sätt att leva är möjligt.

Kristna församlingar kan vara de mest uthålliga världsförbättrarna. Ibland låter det som om att evangelisera och bygga församlingar är en annan sorts arbete än att kämpa för rättvisa och värdighet. Vår kallelse är att söka Guds rike- och då finns det ingen gräns mellan att bygga församlingar och att bygga en rättvis värld.

I mitt arbete på Svenska missionsrådet lever jag med flera språk samtidigt: vi talar trons och teologins språk och vi talar bistånds-språket. Nästan alltid säger de två språken samma sak. De talar om en värld så som Gud vill ha den och vi är kallade att leva det.

Petter Jakobsson, rådgivare för Religion och Utveckling och Missionsteologi på Svenska missionsrådet.

Equmeniakyrkans insamling till det internationella arbetet pågår från 1 advent till 31 januari. Du kan vara med och bidra genom att sätta in pengar på Ansgariiförsamlingens konto (se nedan) och märka gåvan ”Mission”

_________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162.

_________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 10/1

10.00 Närradio-sänd gudstjänst (Samradio 98,5 MHz). Johanna Johansson och Lennart Bergström. Sång Anna Sickeldal.

Måndag 11/1

19.00 Bön

Tisdag 12/1

9.00 Vandringsgruppen startar efter helguppehållet. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta t ex Lennart Johansson.

Onsdag 13/1

10.00 Promenadgruppen startar efter helguppehållet. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 14/1

10.00-11.00 Bön och ljuständning

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckans böneämnen:

– Gud, vi ber för asylsökande och nyanlända i vårt land. Hjälp oss att fortsätta stödja och sprida hopp! Vi ber om möjligheter till jobb och uppehållstillstånd. Vi ber för regering och riksdag, för en humanare flyktingpolitik och ett öppet och inkluderande samhälle. Tack att din kärlek inte har några gränser.

-Vi ber för alla våra samarbetskyrkor och den situation de har pga coronaviruset. Vi ber att de, och vi, ska kunna lindra nöden i deras samhällen, men också vara ett andligt stöd i en prövande tid.

(*Förkortade texter. Hela texterna hittar du på equmeniakyrkan.se)

-Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för ett fördjupat samarbete och engagemang mellan våra församlingar.   

-Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Pingstkyrkan.

Guds ord (Johannesevangeliet 8:12)

Jesus sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Gästbetraktelse

Vad är livets mening?

Nyårsbetraktelsen som inte hölls.

501 svenskar fick svara några elitforskare: Vad är livets mening? Svaren kom i en bok med den lite kaxiga titeln: ”Livets mening: frågan och svaren”.

Jag frågar mig vad som är kyrkans svar på frågan. Det gick att dela in svaren i tre grupper. Allra vanligast var att hitta sin mening i vardagen, ” i mitt personliga liv”, hälften av svaren visade det. Alternativen var familj, vänner, arbete och fritid.

Vad säger kyrkan om det?

Kyrkan är den stora familjen. Kyrkan är djupast sett alltid en hon, ingen förening. ” Hon samlar oss i sin modersfamn och bär oss in i Guds fadersfamn”. I kyrkan finner vi vänner med vilka vi kan dela allt. Också arbete och fritid får en högre mening genom Guds närvaro.

I cirka femton procent av svaren handlade meningen om något större – att vara en del av evolutionen och biologin, eller som en kvinna sa till en av forskarna: ”Att få kontakt med helheten.”

Här är vi på kyrkans hemmaplan, eller hur. Vad säger vi till trons sökare? Det finns en sanning bland alla sanningar. Det vi predikar är inte fake news. Det är om en verklighet som hjälper oss att se sammanhangen och meningen. Den Gud vi tror på är mitt ibland oss.

Och de sista 15 procenten: Ja, antingen fick de inte något svar eller också ansåg de att det inte finns någon mening alls. Vad säger vi till dem? Ni är inte glömda. Varje söndag i kyrkan ber vi för er – de som inte hoppas, de för vilka kärleken har dött, de som gått bort alltför tidigt.

Inför ett nytt år ber vi: låt oss få vara kärl som skänker glädje åt andra. Låt ditt Ord tala till allt fler.

Karl-Ivar Karlsson

Några ord inför det nya året (ur Bönboken – tradition och liv, s 57)

Till mannen vid ingången till det nya året sa jag: Ge mig ett ljus så att jag trygg vågar bege mig ut i det okända. Och han svarade: Lägg din hand i Guds och gå sedan ut i mörkret. Detta ska vara dig till större hjälp än ett ljus, en större trygghet för dig än en välkänd väg.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor