Veckobrev nr 51

Jul- och nyårshelgerna närmar sig och ingenting är som vanligt. Men det behöver inte vara sämre för det, bara annorlunda. Tänk efter före! Hur kan du minska riskerna? Det handlar inte bara om att du kan bli smittad, det handlar också om att du kan smitta andra! Med tanke på att vaccinerna är på ingång handlar det troligen bara om en jul och ett nyår. Nästa år är förhoppningsvis det mesta som vanligt igen.

Här kommer ett tips. Saknar du Klingande julkort i Pingstkyrkan? Eller har du liksom jag hört talas om det, men aldrig kommit iväg? Nu finns möjligheten att titta och lyssna hemifrån via https://online.pingstjonkoping.se/. Det är inspelat förra (?) året.

När det gäller ”egna” gudstjänster finns det ganska mycket att ta del av under jul och nyår. Nu på söndag 20/12 och även den 27/12 medverkar vi i Live-sändningar från Equmeniakyrkan Huskvarna. Dessutom har vi spelat in två andakter från Ansgariikyrkan som läggs ut på julafton och juldagen. På nyårsdagen blir det en Live-sändning från Fjällstugan. Det är en ekumenisk gudstjänst med Fjällstugan, Immanuelskyrkan, Ansgariikyrkan och Svenska kyrkan. Ansgariikyrkan kommer inte att ha någon medverkande i år. Det beror på att jag är ledig över nyår och eftersom det är restriktioner på MAX 8, tyckte jag inte det fanns någon anledning att be någon annan från vår församling just det här året.

Måndagsbönen fortsätter som vanligt. Torsdagsbönen gör uppehåll och startar igen den 7 januari. Vandrargruppen har uppehåll och börjar igen den 12 januari.   Promenadgruppen gör uppehåll och startar igen den 13 januari.

______________________________________________________

Utblick

– på Equmeniakyrkans hemsida finns just nu 60 olika texter/berättelser om mission. Här presenteras en av dem (nr 20)


Vem brinner för internationell mission? Gör jag det?

Någon jag mötte sporrade mig, utan att veta det. Jag mötte henne som nytillträdd pastor. Hon hade nyligen blivit änka. Kvinnan ville berätta något som jag inte riktigt förstod. Hon pratade om en hand som saknades. Jag förstod att min kunskap i svenska inte räckte till. Men hon gav sig inte.

Vi promenerade till det närbelägna missionshuset. I ”lilla salen” fanns en missionssparbössa. På den en liten människofigur där det saknades en hand.

”Vi måste förstå att vi hör ihop! Vi har samma Gud och Fader, vi är del i Guds familj. Det är Guds kärlek som ger oss liv. Det är vårt liv. Det måste vi berätta hela tiden och överallt! Det är vår kyrkas mission. Vi kan inte sluta. Vi kan inte glömma varandra. Alla folk ska kunna hålla varann i hand. Vi ska räcka varandra handen och ta emot varandra.”

”Lagar du den handen?” Det syntes på henne att det var en viktig sak.

En sådan respekt, en sådan glöd, en sådan glädje att dela evangeliet. Själv hade hon drabbats av en stor förlust. Men hon ville dela med sig av det som fyller livet med hopp och tro.

Handen återskapades med bivax, så gott det gick. Minnet av händelsen har jag burit inom mig. Till slut kommer det till uttryck.

Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.

Efesierbrevet 4:7

Gerdine Willemsen, pastor i Rotebrokyrkan

Equmeniakyrkans insamling till det internationella arbetet pågår från 1 advent till 31 januari. Du kan vara med och bidra genom att sätta in pengar på Ansgariiförsamlingens konto (se nedan) och märka gåvan ”Mission”

_________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 20/12

10.00 Live-sänd gemensam gudstjänst. Den sänds från Equmeniakyrkan Huskvarna ( https://equmeniakyrkanhuskvarna.se/ ). Leif Gunnevik predikar och Anna Eriksson sjunger.

Måndag 21/12

19.00 Bön

Torsdag 24/12

Julafton. Det finns en inspelad julaftonsandakt från Ansgariikyrkan på YouTube. Du kan gå in via vår hemsida ( https://ansgariikyrkan.se/ )

Fredag 25/12

Juldagen. Det finns en inspelad juldagsandakt från Ansgariikyrkan på YouTube. Du kan gå in via vår hemsida ( https://ansgariikyrkan.se/ )

Söndag 27/12

10.00 Live-sänd gemensam gudstjänst. Den sänds från Equmeniakyrkan Huskvarna ( https://equmeniakyrkanhuskvarna.se/ ). Johanna Johansson predikar och Jessica Göthberg sjunger.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckans böneämnen:

– Vi ber för nyårSTHLM, nyårsläger för tonåringar i Region Stockholm. Kom med din Ande, skapa rum för evangelium – glädje, allvar, lek och längtan. Bär varje tonåring och varje ledare. Välsigna gemenskapen. *                       (Lägret är inställt/JJ)

-Vi ber för Sven-Joonatan Siibak, barn- och ungdomssekreteraren i Estland, som vår kyrka stödjer. Vi ber för församlingsplanteringarna och för en god relation mellan de rysktalande och de estnisktalande församlingarna inom vår samarbetskyrka.  *

(*Förkortade texter. Hela texterna hittar du på equmeniakyrkan.se)

-Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete tackar vi Gud för hans trofasthet. Han håller sina löften, kärleksfull i allt.  

-Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Frälsningsarmén Södra Vätterbygden

Guds ord (Lukasevangeliet 1:46-55)

Maria sade:

”Min själ prisar Herrens storhet,

min ande jublar över Gud, min frälsare:

han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

stora ting låter den Mäktige ske med mig,

hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom

varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,

och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,

och rika skickar han tomhänta bort.

Han tar sig an sin tjänare Israel

och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham

och hans barn, till evig tid.”

Bön (ur Psalmer och sånger)

Livets Gud, tillsammans med Maria väntar vi på barnet som ska födas. Vi prisar dig som låter stora ting ske. Hjälp oss att som Maria vila i tillit, tro på dina löften och övervinna all rädsla. I Jesu namn. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor