Veckobrev nr 45

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 november, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På grund av kraftigt ökad smittspridning gäller, fr o m tisdagen den 3 november, skärpta allmänna råd i Jönköpings län. Det är Folkhälsomyndigheten, länsstyrelsen och smittskyddsläkare i regionen som tagit beslutet. Det gäller till och med den 24 november, men kan förlängas.

Equmeniakyrkans nationella krisgrupp rekommenderar församlingarna i Jönköpings län att inte samla till fysiska gudstjänster eller andra samlingar.

Bilda Sydväst avråder från alla fysiska samlingar.

Vi har därför beslutat att ställa in alla gudstjänster och större samlingar.

Eftersom bönen är en viktig del av församlingens liv fortsätter vi att upprätthålla bönesamlingarna på måndagskvällar och torsdagsförmiddagar. I dessa grupper är vi få till antalet och vi sitter med ordentliga avstånd till varandra. Båda bönegrupperna utnyttjar kyrksalen, med en större luftvolym, istället för att tränga in oss i sällskapsrummet.

Vi håller igång scouterna. Dels på grund av att smittspridningen är väldigt låg bland barn och dels för att torsdagskvällarna med scouterna är väldigt viktiga för flera av våra barn. I alla krissituationer är det viktigt, framför allt för barn, att i möjligaste mån behålla både rutiner och kontakten med de personer barnen känner. Vi inser dock situationens allvar och kommer tills vidare att ha all vår verksamhet utomhus.

På onsdag skulle vi haft samtal om mission, inför en enkät som Equmeniakyrkan skickat ut. Tyvärr kan vi inte träffas då. Vi får återkomma om hur vi ska inhämta församlingens åsikter i frågan.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och i samråd med personalansvariga, kommer jag troligen att arbeta mer hemifrån de närmsta veckorna. Jag har med mig både telefon och dator hem och är alltså nåbar på telefon, sms och mail precis som vanligt.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 8/11

Gudstjänsten är INSTÄLLD!

Måndag 9/11

19.00 Bön

Tisdag 10/11

Pastorn ledig

9.00 Vandringsgruppen. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta t ex Lennart Johansson.

Onsdag 11/11

10.00 Promenadgrupp. Samling vid Ansgariikyrkan. OBS! Ingen gemensam fikastund!

INSTÄLLT! 19.00 Samtal om mission. INSTÄLLT!

Torsdag 12/11

10.00-11.00 Bön och ljuständning

18.00 Scouter

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162.

Nu är det ju ett tag sedan covid-19 kom till Sverige i våras och en del information har kanske fallit i glömska. För säkerhets skull kommer här en repetition på vanliga symtom som jag hämtat från krisinformation.se

Vanliga symtom på covid-19 är:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré förekommer.

De flesta får lindriga besvär som kan komma gradvis och som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation. Läs mer hos 1177 Vårdguiden

Smitta utan symtom  

Smitta kan spridas både från personer med och utan symtom. Utifrån den erfarenhet som finns just nu av covid-19, är bedömningen att smittspridningen från personer utan symtom står för en liten andel i jämförelse med smittspridningen från personer med symtom.

Hur länge ska du stanna hemma?

Följande rekommendation kommer från 1177.se

 • Om du har symtom kortare tid än 24 timmar: Stanna hemma i ytterligare två dygn
 • Om du har symtom längre tid än 24 timmar: Följ samma rekommendation som för personer med covid-19

Om du har testat dig för covid-19 ska du alltid stanna hemma och vänta in ditt provsvar.

Veckans böneämnen:

-Låt oss be om lugn och ro, fred och frihet i HELA Kongo Kinshasa.

-Vi ber för Andreasförsamlingen/Fjällstugan

-Vi ber och tackar för den kreativitet som spirat hos våra trossyskon i Ecuador trots alla de hinder som covid-19 utgjort. *

-Vi ber för människor som lever i arbetslöshet, hemlöshet, psykisk ohälsa, sjukdom och ensamhet. Vi ber för det diakonala arbetet och för våra diakoner. *

(*Förkortade texter. Hela texterna hittar du på equmeniakyrkan.se)

Guds ord (Johannesevangeliet 12:35-43)

Jesus sade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.

Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

Bön (Psalm 840 ur Psalmer och Sånger)

Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,

låt inte mörkret få tala till min själ.

Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,

öppna mig för din kärlek och frid.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor