Veckobrev nr 38

Idag har jag en hälsning från styrelsen. Egentligen är det en vädjan. Vi söker fler personer till valberedningen! Som ni kanske vet har vi haft två vakanta platser. Nu avgår ytterligare två personer, eftersom de har suttit den tid de ska. Det innebär att vi behöver fyra nya som kan sitta i valberedningen. Vi har tillfrågat flera personer, men vi har tyvärr inte fått någon som accepterat vår förfrågan. Snälla! Hör av dig till Lennart Bergström om du kan tänka dig att vara med i valberedningen. Du behövs!

Församlingens årsmöte närmar sig och går av stapeln lördagen den 10 oktober. Vi räknar med att sitta i kyrksalen (med avstånd på samma sätt som i en gudstjänst). Det blir ingen servering, men ta gärna med dig en egen frukt.

Equmenias årsmöte är på torsdagen den 8 oktober kl 19.45.

Även equmenia har en vädjan! Årets julmarknad kommer naturligtvis inte att kunna genomföras som vanligt, men det stora lotteriet är i alla fall tänkt att bli av. Equmenia blir väldigt tacksamma om ni kan skänka vinster! Hör av er till Catharina Mars om ni har något att skänka.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 20/9

11.00 Livesänd ordinationsgudstjänst från Kyrkokonferensen visas på storbild i kyrksalen. Kyrkoledare Lasse Svensson predikar.

Måndag 21/9

19.00 Bön

Tisdag 22/9

9.00 Vandringsgruppen startar vid IKHP

Onsdag 23/9

10.00 Promenadgrupp. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 24/9

10.00 Bön och ljuständning

18.00 Scout

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162.

Som så mycket annat det här året kommer även Equmeniakyrkans Kyrkokonferens att vara annorlunda. Den skulle varit i Malmö i våras. Istället blir den digital och pågår den 18–27 september. All kommunikation kommer att ske skriftligt. Gudstjänsterna kommer att sändas med bild, men de medverkande kommer att finnas på olika platser. Det som är bra och positivt är att vi alla har möjlighet att följa gudstjänsten, antingen via storbild i Ansgariikyrkan eller hemifrån. Följande personer ska ordineras i gudstjänsten på söndag. Kanske finns det någon eller några som du vet vilka de är:

Kyrkokonferensen föreslås besluta

att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Amelie Roolf, Lyra Sema, Sara Stignäs och Åsa Öqvist.

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Anton Ahlmark, Simon Alander, Ulrika Danielsson, Carin Dernulf, Hampus Flyman, Gustav Gillsjö, Frida Hellsing, Ulrika Johansson, Emelie Lau, Kerstin Rask Lind, Karin Ljungberg, Jennie Lund, Peter Mänder, Ahmad Sarhangi, Miranda Shojaeian, Karin Sigfeldt, Kaisa Svennberg och Mats Wedberg

Om man vill veta lite om vad som händer i konferensen trots att man inte är ombud kommer det att bli live-sändningar (YouTube/Facebook) från KyrKostudion kl 18 (lör 19/9-fre 25/5) och Lasses KyrKokaffe med intressanta gäster kl 10 (mån 21/9-fre 25/5). Live-sändningarna kan du t ex hitta via Equmeniakyrkans hemsida https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/live/

Be gärna för kyrkokonferensen. Be för presidiet. Be också för att det blir goda inlägg och samtal och att konferensen lyssnar in Guds vilja i besluten. Be också alldeles särskilt för att tekniken ska fungera.

Guds ord (Femte Moseboken 4:29-31)

Mose sade: Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då skall du vända tillbaka till Herren, din Gud, och lyssna till honom. Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed.

(Lukasevangeliet 10:38-42)

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Tankar inför söndagen

Är du en Marta eller en Maria? Jag tror att vi alla har lite av båda, men ofta överväger väl en mer än den andra.

Jag kom för något år sedan i samspråk med en annan pastor om just den här texten. Vi upplevde den väldigt olika kopplade till oss själva och våra liv. I ett samhälle som hela tiden prioriterar görandet har jag varit tacksam för den här berättelsen. Jag hade gärna, liksom Maria, sjunkit ner vid Jesu fötter utan att bry mig om alla plikter och måsten. För den andra pastorn var den här texten mer förknippad med skuld. Hon var den som alltid fixade och donade, precis som Marta, och hon fick dåligt samvete för att hon inte var mer som Maria.

Men för mig handlar inte texten om att det är Martas fokus på det praktiska som är det som är fel. Jag tror att det är Martas anklagelse mot Maria, för att hon inte hjälper till, som är problemet. Det som Jesus vänder sig mot.

Att arbeta praktiskt behöver inte hindra lyssnandet. Men att vara frustrerad för att någon annan inte gör det som han eller hon ”borde göra” det hindrar lyssnandet.

Vi är alla olika. Gud har skapat oss så. Vi är perfekta i hans ögon! Några av oss är mer praktiska och andra är mindre praktiska. Vissa av oss har mer energi och vissa av oss har mindre energi. Marta ärar Jesus genom att se till att han mår bra och att han har vad han behöver. Maria ärar Jesus genom att lyssna till honom utan att låta några måsten hindra henne.

Låt oss tillåta varandra att vara olika! Vi tjänar både Gud, församlingen och varandra på olika sätt utifrån våra egna förutsättningar. Låt oss göra det utan att ha synpunkter på hur andra gör.

Bön (ur Psalmer och sånger)

Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor