Veckobrev nr 37

Igår hade vi höstens första Samtalskväll där ämnet var ”Den kyrka växer som är öppen för alla”. Efter introduktionen möttes deltagarna i tre mindre grupper och vid återsamlingen fanns möjlighet att lyfta tankar från samtalen. Om du missade kvällen finns det fler möjligheter. Sammanlagt nio teman finns att diskutera:

  • Den kyrka växer som är öppen för alla
  • Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd
  • Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap
  • Den kyrka växer som predikar den bibliske Jesus
  • Den kyrka växer som lever ett helgat liv
  • Den kyrka växer som är beredd att lida för sin tro
  • Den kyrka växer som söker Gud i bön
  • Den kyrka växer som använder lekmän
  • Den kyrka växer som är beroende av den helige Ande

Jag hoppas och tror att dessa samtalskvällar kommer att vara betydelsefulla både för dig och församlingen. För hösten har vi planerat in de tre första tillsammans med tillhörande gudstjänster. Den första Temagudstjänsten blir nu på söndag.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 13/9

10.00 Temagudstjänst Johanna Johansson och Jakob Magnusson. Sång Anna Sickeldal.

16.00 Gudstjänst på arabiska

Måndag 14/9

19.00 Bön

Tisdag 15/9

9.00 Vandringsgruppen startar vid IKHP

15.00 Arbetsträff för Kongo

Onsdag 16/9

10.00 Promenadgrupp. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 17/9

10.00 Bön och ljuständning

16.30 Styrelsemöte

18.00 Scout

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Guds ord (Apostlagärningarna 2:5–12)

I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: ”Vad betyder detta?” 

Tankar inför söndagen

Redan i evangelierna öppnar Jesus upp för att Guds rike är öppet även för de som inte är judar. Men han har kanske inte varit jättetydlig och åtminstone har lärjungarna inte riktigt förstått. Nu har de varit med om en omvälvande tid. Jesus dog och det trodde allt var slut, men så uppstod Jesus igen och de var glada och förundrade. Nu har Jesus åter lämnat dem, men den här gången är han inte död. Han har visserligen farit upp till himlen, men det har han gjort livs levande för att vara med sin far och för att ge plats åt den heliga anden att verka i och genom lärjungarna och i förlängningen genom alla troende människor.

När lärjungarna tar emot den heliga anden är det som om en stormvind drar genom huset de befinner sig i. Det hörs långt ut på gatan och människor kommer från alla håll för att se vad som står på. Många judar är samlade i Jerusalem från många olika länder. Många bodde säkert i staden, men andra var nog där för att fira Shavuot, veckofesten, till minne av när Israels folk, genom Mose, mottog stentavlorna med de tio budorden. Plötsligt får de, var och en, höra sitt eget språk talas.

Tänk dig att du befinner dig i ett land där det talas engelska eller något annat språk som du känner till tillräckligt väl för att klara dig i vardagen och även kunna förstå någorlunda i en gudstjänst. Plötsligt när du går på gatan får du höra någon predika på svenska (eller på ditt eget modersmål om det inte är svenska). Visst skulle du väl genast dras dit? Även om du förstår engelskan, så är det något annat att höra ditt eget språk.

Den kyrka som växer är öppen för alla! Detta blev en tydlig inbjudan från Gud själv. Du är välkommen! Du är så viktig för mig att jag vill att du ska få höra budskapet predikas på ditt eget språk!

Detta var bara början. Sedan började resan ut i världen för att inkludera ALLA, inte bara de som var judar.

Bön (ur Bönboken – tradition och liv nr 435)

Kom, heliga Ande, med din stormvind. Överraska oss i det trygga och invanda livet. Kom, heliga Ande, med din kärleksbris. Blås bort orons och misstrons tankar. Kom, heliga Ande, med din energi. Väck i oss en hunger efter sanning och rättfärdighet. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor