Veckobrev nr 25

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 juni, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På söndag firar vi gudstjänst med nattvard i Ansgariikyrkan. Vi följer folkhälsomyndigheten råd och rekommendationer. Vi håller fysiskt avstånd till varandra när vi går fram. Nattvardens bröd och vin ställs fram på ett separat bord för en person i taget. (Oblaten ligger på en servett, vinet serveras i en särkalk). När du tagit emot nattvarden tar du med dig servetten och (den tomma) särkalken och lägger dem i en korg som ställts fram. Naturligtvis ger jag instruktioner även i gudstjänsten om hur vi firar nattvard i corona-tider.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162.

Behöver du hjälp med något? Vi kan hjälpa dig med att till exempel handla eller gå till apoteket. Hör av dig till mig, så förmedlar jag kontakten med någon av dem som anmält intresse för att hjälpa till.

Boende. För familjen från Öckerö som sökte hus under våren har det ordnat sig. De har hittat ett hus i Jönköping. Nu har vi fått en ny bön om hjälp med boende. En pastorsdotter från Linköping söker lägenhet tillsammans med sin pojkvän från Ekenässjön. Båda är medlemmar i Equmeniaförsamlingar på respektive ort. De söker lägenhet, en 1:a eller 2:a på minst 40 kvm. Maxhyra runt 6 000 kr.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 21/6

10.00 Gudstjänst (i Ansgariikyrkan) med nattvard. Johanna Johansson och Gunilla Brandt. Sång Anna Eriksson.

Måndag 22/6

19.00 Bön

Onsdag 24/6

10.00 Promenadgruppen samlas vid Ansgariikyrkan

Torsdag 25/6

10.00-12.00 Kyrkan öppen för ljuständning, bön och samtal.

 

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

 

Några ord inför midsommar (ur Bönboken – tradition och liv s 285)

… Som en vägvisare och symbol för hopp står […] midsommarstångens kors mitt i det svenska paradiset, en påminnelse både om livets träd i paradisets mitt och om korset som är rest i världsalltets centrum. Båda uttrycker samma sak: att Gud mitt i livskampen skapar liv och fördriver död. Där detta sker, där finns Gud. …

 

Guds ord (Psaltaren 104:1-13)

Lova Herren, min själ!

Mäktig är du, Herre, min Gud,

i höghet och härlighet är du klädd,

du sveper dig i ljus som i en mantel.

Himlen har du spänt ut som ett tält,

ovan skyn har du timrat din sal.

Du gör molnen till din vagn

och far på vindens vingar.

Du gör vindar till dina sändebud

och eldslågor till dina tjänare.

Jorden har du ställt på stadig grund,

den kan aldrig i evighet rubbas.

Urhavet täckte den som en klädnad,

vattnet stod högt över bergen.

Det flydde för ditt rytande,

när du dundrade tog det till flykten,

uppför bergen, ner i dalarna,

och stannade där du bestämt.

Du satte en gräns för vattnet:

aldrig mer skall det täcka jorden.

Du låter källor rinna upp och bli till strömmar

som forsar fram mellan bergen.

De ger vatten åt alla markens djur,

vildåsnor släcker där sin törst.

Vid dem häckar himlens fåglar

och sjunger bland täta löv.

Du vattnar bergen från din sal,

jorden mättas av allt vad du ger.

 

Bön (ur Bönboken – tradition och liv nr 542)

Gud, du har gett oss jorden, vårt hem i kosmos. Med sköra trådar har du vävt samman dess sköna väv av fruktbara jordar, friska vatten, dansande vindar, djur och människor. Ge oss insikt, så att vi värnar om den. Ge oss handlingskraft, så att vi vårdar den. Ge oss kärlek, så att vi älskar den. Amen

 

Glad midsommar! Johanna Johansson, pastor