Veckobrev nr 22

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 maj, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Det finns fortfarande möjlighet att gå Bönevandringen. Den består av ett antal stationer som ligger i en slinga genom kyrksalen. Detta är ett sätt att ge dig möjlighet att både besöka kyrkan och få en stund med dig själv och med Gud. Vissa tider är det öppen kyrka och man kommer och går när man vill under dessa tider. Känner du att du vill skydda sig själv lite extra finns det möjlighet att boka egentid. Du kontaktar pastorn (via telefon, sms, mail) och bokar din tid (t ex en timme) och vet då att du får vara ifred den stunden utan att riskera att stöta ihop med andra. Tider för öppen bönevandring hittar du nedan under rubriken Församlingens verksamhet de närmaste dagarna. Obs! Bönevandringen plockas undan efter kl 16.00 nästa torsdag (4/6)

Gudstjänster

I tisdags spelade vi in en Pingstdagsgudstjänst som du kan se på söndag. Du hittar den som vanligt via vår hemsida.

Efter ett långt uppehåll är du åter välkommen att fira gudstjänst på plats i Ansgariikyrkan den 7 juni. Vi ser ett behov hos många av oss att få träffas och vi vill gärna möta de behov som finns av mänsklig och andlig gemenskap.

Söndagen den 7 juni kommer Lennart Bergström att predika. Anna Eriksson spelar och sjunger. Däremot blir det inget besök av Carl-Olov Hultby och nattvarden utgår.

Vi kommer inte att servera något kyrkkaffe i sommar.

Vi vill poängtera att det är var och ens ansvar att ta beslut om man vill besöka gudstjänsten eller inte. Om du känner dig osäker eller inte är bekväm med situationen är det bättre att stanna hemma. Att vi återupptar gudstjänsterna är en möjlighet och ett erbjudande, men det är absolut inte meningen att någon ska komma av pliktkänsla eller för att någon annan förväntar sig det. Beslutet är ditt – ingen annans!

Vi anser att det är viktigt att vi gör detta på ett så bra sätt som möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer att bli gudstjänster enligt de datum som anges i programbladet. Däremot kommer det att ske vissa ändringar för att alla ska kunna känna sig trygga. Det kommer bland annat att bli en del förändringar när det gäller medverkande.

Förutom det som just nu gäller alla alltid – tvätta händerna, hålla avstånd, inte träffa andra om man har det minsta förkylningssymptom och att hosta/nysa i armvecket – så kommer vi att markera de platser i kyrksalen där man får sitta. Vi kommer att ha en absolut maxgräns på 50 personer inklusive medverkande.

Mer information om hur vi gör när vi firar gudstjänst i Corona-tid kan du läsa i nästa veckobrev.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 28/5

10.00-12.00 Kyrkan öppen för ljuständning, bön och samtal. + Möjlighet att gå en bönevandring i kyrksalen.

14.00-17.00 Kyrkan öppen för bönevandring i kyrksalen.

18.00 Scout

Söndag 31/5

Ansgariikyrkans förinspelade Pingstdagsgudstjänst. Titta när du vill. Nås från vår hemsida.

Måndag 1/6

19.00 Bön

Tisdag 2/6

10.00-12.00 Kyrkan öppen för bönevandring i kyrksalen.

14.00-16.00 Kyrkan öppen för bönevandring i kyrksalen.

Onsdag 3/6

10.00 Promenadgruppen samlas vid Ansgariikyrkan.

+ Möjlighet för promenadgruppens deltagare att gå en enskild bönevandring i kyrksalen efter promenaden.

Från kl 15.00 Möjlighet för Verksamhetsrådets medlemmar att gå en enskild bönevandring i kyrksalen före mötet

16.00 Verksamhetsrådet träffas i kyrksalen.

Torsdag 4/6

10.00-12.00 Kyrkan öppen för ljuständning, bön och samtal. + Möjlighet att gå en enskild bönevandring i kyrksalen.

14.00-16.00 Kyrkan öppen för bönevandring i kyrksalen.

18.00 Scout

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

 

Veckooffer och andra gåvor

Veckooffer (eller andra gåvor) till församlingen kan betalas till vårt

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162

Behöver du hjälp med något? Vi kan hjälpa dig med att till exempel handla eller gå till apoteket. Hör av dig till mig, så förmedlar jag kontakten med någon av dem som anmält intresse för att hjälpa till.

 

Inför Pingstdagen

Idag får ni en text ur Bönboken – tradition och liv. Den står under rubriken Pingstdagen och handlar om den heliga Anden:

 

”Av ordet ande kommer andlighet – av somliga betraktat som en religiös specialitet. Men ande är i lika hög grad knutet till andedräkt och andning och då förstår vi att andlighet handlar om livets grundförutsättningar. Att undvika andlighet är som att försöka undvika att andas. Pingsten är Andens högtid, den handlar om Guds närvaro i våra liv.

När vi talar om Guds Ande handlar det om Guds närvaro mitt i. Anden är kraften i min kraft och livet i mitt liv. Guds Ande är den heliges närvaro i mitt djup, men också den goda motivationen i mina handlingar. I hjärtats inre möts min ande och Guds Ande och detta påverkar hela personligheten. Gud är oupplösligt nära oss människor och omsluter oss med kärleken.

Som en vind drar Anden genom livet, osynlig i sig själv, men med synliga konsekvenser – liksom vinden böjer trädkronorna. Vi ser inte Anden, men spåren finns överallt. Vilka av oss har inte någon gång sett tillbaka på livet och i efterhand sett mönster och ledning? Hur många har inte ibland känt en närvaro av någon annan i livet? Även när vi inte själva märker det verkar Anden i våra liv, och när vi står stumma inför Gud kommer Anden till hjälp: Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill (Rom 8:26).

Den helige Ande är svaret på Jesu löfte att alltid vara med oss. När vi lämnar plats för Anden och lever i öppenhet driver Anden oss i Kristi efterföljd.”

 

Bön (ur Bönboken – tradition och liv nr 435)

Kom, heliga Ande, med din stormvind. Överraska oss i det trygga och invanda livet. Kom, heliga Ande, med din kärleksbris. Blås bort orons och misstrons tankar. Kom, heliga Ande, med din energi. Väck i oss en hunger efter sanning och rättfärdighet. Amen

 

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor