Veckobrev 12 – 2020

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 mars, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Veckobrev nr 12 från Ansgariikyrkan

Gudstjänster och andra större samlingar är inställda till och med 31 mars.

Detta beror på det allmänna läget kring Coronaviruset. Styrelsen i vår församling har valt att ta det säkra före det osäkra. Så i omtanke om de som är äldre och övriga riskgrupper i vår församling har beslutet tagits att ställa in alla större samlingar. Vi håller oss uppdaterade på myndigheternas råd och kommer att kommunicera ut om läget ändrar sig.

Scouterna gör också uppehåll i verksamheten, men där beror det just nu främst på tillfällig ledarbrist.

Bönen är en omistlig del i församlingen och inte minst i tider av oro. Vi kommer därför att fortsätta med våra bönesamlingar måndagar kl 19 och torsdagar kl 10. Var gärna med och be just där du befinner dig, även om du inte har möjlighet att komma till kyrkan. Även de grupper som har sin verksamhet till största delen utomhus (vandringsgruppen och promenadgruppen) fortsätter som vanligt.

Både bönesamlingarna och utomhusaktiviteterna är öppna för alla. MEN kom ihåg att tvätta händerna ofta och noggrant. Om du har symptom på influensa eller förkylning ska du stanna hemma.

 

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Måndag 23/3

19.00 Bön i kyrkan

 

Tisdag 24/3

09.00 Vandringsgrupp. Samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna

 

Onsdag 25/3

10.00 Promenadgrupp. Samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40–45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika.

 

Torsdag 26/3

10.00 Bön och ljuständning

 

Måndag 30/3

19.00 Bön i kyrkan

 

Tisdag 31/3

09.00 Vandringsgrupp. Samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna

 

Onsdag 1/4

10.00 Promenadgrupp. Samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40–45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika.

 

Torsdag 2/4

10.00 Bön och ljuständning

 

Tankar inför söndagen

På söndag är det Jungfru Marie bebådelsedag och vi får läsa texten (se nedan) om hur ängeln Gabriel kommer med en hälsning från Gud till den unga Maria. En hälsning om att hon ska föda en son – Guds son. När ängeln börjar tala blir hon förskräckt, men då säger ängeln: Var inte rädd, Maria. Gång på gång i bibeln återkommer detta: Var inte rädd!

Det är mänskligt att bli rädd och det är mänskligt att känna oro. Men Guds förhoppning är att vi ska känna oss trygga i hans närhet. Var gång vi befinner oss i rädsla, oro, bekymmer, otrygghet… Då vill Gud vara där och möta upp oss. Han kommer med Faderns trygga famn, han kommer med Sonens leende och befriande skratt och han kommer med Andens kraft och mod. Han möter oss med orden: Var inte rädd! Jag är här intill dig! Jag är med dig alla dagar!

 

Guds ord 

(Lukasevangeliet 1:26-38)

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Välsignelse

Må Guds skönhet lysa upp din väg,

må Kristus gå med dig och bära din oro,

må Anden blåsa på din rygg

så att dina steg blir lätta,

och må den unga Maria sjunga

för dig trons sånger.

 

Var inte rädd, men var rädda om varandra!

Johanna Johansson, pastor