Veckobrev 5-2020

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 januari, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 30/1

10.00 Bön och ljuständning

18.00 Scouterna samlas

18.00 Styrelsen och GOA-gruppledarna samlas

Fredag 31/1

17.00 Möte för kvinnor på arabiska. Carol Herreborg

Söndag 2/2 

10.00 Gudstjänst med nattvard. Kyndelsmässodagen. Anders Milerup, Karl-Ivar Karlsson. Sång Lasse Siggelin. Ljuständning och bön för nyfödda barn. Församlingsmöte efter kyrkkaffet. Ärende: information samt fyllnadsval till styrelsen.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg

Måndag 3/2 

19.00 Bön  (Sällskapsrummet)

Tisdag 4/2

09.00 Vandringsgrupp. Samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna

15.00 Daglediga-RPG. Gamla Jönköping, Ingvar Bodin berättar

Onsdag 5/2

10.00 Promenadgrupp. Samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika

Torsdag 6/2

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Scouterna samlas

Söndag 9/2

10.00 Temagudstjänst. Apostlagärningarna. Jan Eirestål, Lennart Johansson. Sång Jessica Göthberg.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg

 

Guds ord 

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
inför gudarna vill jag lovsjunga dig.
 Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisa ditt namn
för din nåd och din sanning,
ty du har gjort ditt ord stort,
utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.
När jag ropade svarade du mig,
 du gav mig frimodighet, min själ fick kraft.

Herre, alla jordens kungar skall tacka dig,
när de får höra orden från din mun.
De skall sjunga om Herrens vägar,
ty Herrens härlighet är stor.
Herren är upphöjd, men han ser till den ringe,
han känner den högmodige fjärran ifrån.
Om än min väg går genom nöd,
håller du mig vid liv.
Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand.
Din högra hand räddar mig.
Herren skall fullborda sitt verk för mig.
Herre, din nåd varar i evighet.
Överge inte dina händers verk! (Psaltaren 138).

Bön
Gud vår Fader, vi tackar dig för Jesus Kristus som återspeglar din härlighet. Öppna våra ögon så att vi med Symeon och Hanna ser ljuset och prisar ditt namn. För Jesu Kristi skull. Amen.
 

Stort och varmt tack till var en i församlingen och dess många vänner som jag haft glädjen att få jobba tillsammans med och möta under tiden som vakanspastor i församlingen!   Det har varit en god och välsignad tid!  Jag önskar er alla Guds välsignelse!

Leif Gunnevik