Veckobrev 4-2020

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 januari, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 23/1

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Scouterna samlas

18.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Svenska kyrkan

Fredag 24/1

17.30 möte för kvinnor på arabiska. Carol Herreborg

18.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Råslätts Församlingsgemenskap

Lördag 25/1

12.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Grekisk-Ortodoxa gemenskapen

18.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Syrisk-ortodoxa gemenskapen

Söndag 26/1

10.00 Gudstjänst: Under Ytan.  Sång, drama, nattvard. Anna Eriksson, Ann-Britt Gällring. Leif Gunnevik, Eddy Herreborg m.fl. Avtackning av vakanspastor Leif Gunnevik vid kyrkkaffet.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg

Måndag 27/1 

19.00 Bön  (Sällskapsrummet)

Tisdag 28/1

09.00 Vandringsgrupp. Samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna

18.00 Ekumeniska Böneveckan: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: International Church

Onsdag 29/1

10.00 Promenadgrupp. Samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika

Torsdag 30/1

10.00 Bön och ljuständning

18.00 Scouterna samlas

18.00 Styrelsen och GOA-gruppledarna samlas

Söndag 2/2 

10.00 Gudstjänst med nattvard. Kyndelsmässodagen. Anders Milerup, Karl-Ivar Karlsson. Sång Lasse Siggelin. Ljuständning och bön för nyfödda barn. Församlingsmöte efter kyrkkaffet. Ärende: information samt fyllnadsval till styrelsen.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg

Guds ord 

HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, HERRE. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
Bön
Tröstens Gud, välsignad är du som möter oss i våra svagheter och ger oss kraft att stå emot missmod. Bär alla som lider och hjälp oss att finna vila i dig. I Jesu namn.

Guds välsignelse

Leif Gunnevik