Veckobrev 46-2019

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 14/10

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

16.00 Diakonigruppen/Besöksgruppen samlas i kyrkan

18.00 Scouterna samlas

Fredag 15/11

10.30 Samradio 98,5. Gäst: Fredrik Sjöholm Svenska kyrkan

Söndag  17/11 

10.00 Gudstjänst. Leif Gunnevik, Lennart Johansson. Sång Dan Palmér. Utblick. Nya medlemmar välkomnas. Närradioutsändning.

16.00 Gudstjänst för arabisktalande

Måndag 18/11

19.00 Körövning inför Advent

Tisdag 19/11

09.00 Vandringsgruppen (samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna)

15.00 Arbete för Kongo

Onsdag 20/11

10.00 Promenadgrupp samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika

Torsdag 21/11

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson, Maj Ljungberg

18.00 Scouterna samlas

Fredag 22/11

17.30 Kvinnomöte för arabisktalande. Carol Herreborg

Lördag 23/11

15.00 Församlingsmöte. Ärenden: 1) kallande av pastor, 2) Cafékvällar – nya tankar och goda idéer eftersöks, 3) övriga frågor

Söndag 24/11

17.00 Musikgudstjänst. ”Lina – en musikalisk monolog”.  Emmy Stahl gestaltar Lina Sandells liv och diktning.

Globala veckan 17-24 /11. Tema: ”Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla.”

Barnrättsveckan 17-24/11 avslutas 23/11 med ”Barnkalaset” (se info i tidningar)

Guds ord

Herre, du rannsakar mig och känner mig.
Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.
Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.
Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.
Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?
Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.
Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.
Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Bön

Herre vår Gud, ge oss kraft att bedja och vaka och att verka för ditt rike så länge det heter ”idag”. När vår tid är ute, öppna då av nåd porten till den himmelska bröllopssalen. Genom din Son Jesus Kristus

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Guds Välsignelse