Veckobrev 32-2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 augusti, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 8/8

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

Söndag 11/8

10.00 Gemensam gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan Huskvarna. Leif Gunnevik, Magnus Blixt. Sång Maria Åkesson

Måndag 12/8

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Tisdag 13/8

14.30 Andakt på Rosengården. Leif Gunnevik, Besökssångarna

Torsdag 15/8

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Styrelsen samlas

Söndagen 18/8

10.00 Gudstjänst i Ansgariikyrkan tillsammans med Ekumeniakyrkan Huskvarna. Greger Svensson, Karl-Ivar Karlsson. Sång Anna Eriksson

 

Guds ord

Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre. Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje (Psaltaren 119:30-35).

Bön

O Gud, du som genom din Ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet, så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Guds Välsignelse

Leif Gunnevik