Veckobrev 18-2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 maj, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 2/5

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

18.00 Scouterna samlas

Söndagen 5/5

Gudstjänst: ”Den gode herden”, Leif Gunnevik, Lennart Johansson, Åsa Lauenstein. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik.  Samradion direktsänder gudstjänsten

Måndag 6/4

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Tisdag 7/4

09.00 Vandringsgruppen samlas utanför Equmeniakyrkan Huskvarna

10.00 Styrelsen samlas

15.00 Daglediga – RPG. Bo-Erik Malmvall berättar om sitt liv som läkare i Sverige och i Tanzania

Onsdag 8/5

10.00 Promenadgruppen samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika.

10.00 Språkcafé

Torsdag 9/5

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson, Maj Ljungberg

18.00 Scouterna samlas

Lördag 11/5 – söndag 12/5  Scouthajk

Söndag 12/5

10.00 Gudstjänst med nattvard. Åke Nordkvist, Karl-Ivar Karlsson. Sång av scouter

Församlingsmöte söndag 19 maj efter kyrkkaffet, ärende: Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans Kyrkokonferens närmar sig med start onsdag 29 maj och avslutas sönd 2 juni. Det blir många gudstjänster, seminarier och kvällssamlingar.  Vill man vara med på Festkvällen torsdag 30/5 17.30 måste man anmäla sig ( kostnad 150 kr). För mer information se hemsidan  www.equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen

Guds Ord

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.  Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem å länge jag lever (Psaltaren 23).

Bön

Barmhärtige Gud, som lät din Son ge sitt liv för oss för att sedan uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara, till vila, glädje och evigt liv. I Kristi, den uppståndnes namn. Amen

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Guds Välsignelse! 

Leif Gunnevik