Veckobrev 14-2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 april, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 4/4

08.00 Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS) i Immanuelskyrkan

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

18.00 Scouterna samlas

19.00 Sammanträde Svenska kyrkan och Equmeniakyrkorna i Jönköping i Fjällstugan

Söndag 7/4

10.00 Gudstjänst med Nattvard. Eva Mårtensson, Karl-Ivar Karlsson ,m.fl.

19.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan: ”Sök stadens bästa”

Måndag 8/4

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Tisdag 9/4

09.00 Vandringsgruppen samlas utanför Equmeniakyrkan Huskvarna

14.30 Andakt på Rosengården. Besökssångarna, Leif Gunnevik

15.00 Stickcafé. Välkomna alla som vill dricka en kopp kaffe och dela gemenskapen

Onsdag 10/4

10.00 Promenadgruppen samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika.

10.00 Språkcafé

19.00 Bibelstudium. Möte med Markus (kap. 14). Karl-Ivar Karlsson

Torsdag 11/4

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson, Maj Ljungberg

18.00 Scouterna samlas

Fredag 12/4

11.30 RPG-fönstret. Sven-Ove Rylner med gäster. Radio Vättervåg 40 år (24 april), repris 14/4 kl. 17.00

Söndag 14/4

10.00 Gudstjänst. Palmsöndagen: ”vägen tillkorset”. Bön och offerdag för mission i Sverige. Leif Gunnevik, Ann-Britt Gällring. Sång Lennart Johansson

Guds Ord

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänar , han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull (Psaltaren 103:8-14).

Bön

Försoningens Gud, vi tackar dig som sände din Son för att rädda världen. Av din kärlek lever vi . Omslut oss med barmhärtighet och hjälp oss att ta emot din nåd. I Jesu namn. Amen.

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Guds Välsignelse! 

Leif Gunnevik