Veckobrev 51-2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 december, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmste dagarna:

Torsdag 20/12

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

Fredag 21/12

08.30 Österängsskolan har terminsavslutningi kyrkan

Söndag 23/12

10.00 Gemensam Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Huskvarna. Charlotte Rosengren, körsång.

Julafton 24/12

11.00 Vid krubban. Leif Gunnevik, Maj Ljungberg. Sång och musik Lydia och Svante Magnusson.

23.00 Julnattsgudstjänst i Equmeniakyrkan, Huskvarna. Leif Larsson

Annandag jul 26/12

18.00 Gemensam Gudstjänst Equmeniakyrkorna Jönköping på Fjällstugan.

Lördag 29/12

12.00 Dopgudstjänst. Leif Gunnevik m.fl.

Söndag 30/12

10.00 Gemensam Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Huskvarna. Leif Larsson. Sång Josef Smidstedt

Nyårsafton 31/12

17.00 Nyårsbön i Ansgariikyrkan tillsammans med Equmeniakyrkan, Huskvarna. Lennart Bergström

Nyårsdagen 1/1

17.00 Ekumensik Gudstjänst i Immanuelskyrkan med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkorna i Jönköping.

 

Alpha

Tisdag 15 januari kl. 18.30 startar vi en alphakurs i Ansgariikyrkan.  Alla är välkomna och låt oss frimodigt bjuda in vänner och bekanta, grannar och arbetskamrater och andra som vill ta reda på mer om kristen tro.     

Guds Ord

Natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörker ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en Son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelse utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta (Jesaja 9:1, 2-7).

Bön

Kärlekens Gud, som låter denna heliga natt upplysas av det sanna ljuset, hjälp oss, som vandrar i mörkret, att se ljuset från din Sons krubba och tillsammans med änglarna bära bud om fred på jorden för Jesu Kristi namns skull. Amen.

Med önskan om en riktigt god och välsignad jul och ett gott nytt år!

Leif Gunnevik