Veckobrev 13-2018

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 mars, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Skärtorsdag 29/3

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

16.00 Andakt på Lindgården. Leif Gunnevik, Besökssångarna

19.00  Getsemanemåltid med nattvard. ”Vaka med Jesus”. Karl-Ivar Karlsson, Britt-Louise Ottosson, Leif Gunnevik

Långfredag 30/3

10.00 Gudstjänst. Korset: ”Försoningens, omvändelsens och upprättelsens plats”. Leif Gunnevik, Karl-Ivar Karlsson, Britt-Louise Ottosson

Påskdagen 1/4

10.00 Gudstjänst. ”Kristus är uppstånden!” Leif Gunnevik, Lennart Bergström. Sång Jill Svensson

Tisdag 3/4

Daglediga-RPG. Kristina Hansson, anhörigkonsulent och Helen Plym, enhetschef. Dagens ämne: ”Kommunens äldreomsorg, anhörigstöd och biståndshandledning”.

Söndag  8/4

10.00 Gudstjänst med nattvard. Ann-Britt Grändemark, Lennart Bergström. Utblick

Guds Ord

Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som ett lamm som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela bytet med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna. (Jesaja 53:1-12)

Bön

Helige Gud, tack för att din Sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen.

Guds välsignelse

Leif Gunnevik