Veckobrev 9-2018

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 mars, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

 

Torsdag 1/3

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Scouterna samlas

Fredag 2/3

Världsböndagen: 12.00 Frälsningsarmén, Jönköping. Tema:”Allt Gud skapat är mycket gott”, Nina Palmgren, Sopplunch 50: –  ,Lördag 3/3 15.00 Afternoon the 30:-, Diane Manu talar, Navet 2:a vån, Ö. Storg. 45, Jönköping.

Söndag 4/3

10.00 Gudstjänst med nattvard. Leif Gunnevik, Karl-Ivar Karlsson. Sång Lasse Siggelin. Offerdag Equmeniakyrkans pastors-och diakonutbildning.

Måndag 5/3

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Tisdag 6/3

15.00 Dagledig-RPG. Staffan Magnusson berättar om ”Min biodling , en bisyssla med sting”.

Onsdag 7/3

10.00 Språkcafé

19.00 Möte med Markus, bibelstudium kap.7

Torsdag 8/3

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Scoutgudstjänst för alla åldrar. Scouterna, scoutledarna, Leif Gunnevik.

Söndag 11/3

10.00 Samradiogudstjänst (tidigare inspelad i Ansgariikyrkan), sänds i Närradion 98,5.

18.00 Markusmässan i Immanuelskyrkan. Maria Ydreborg, sångare och musiker.

Guds Ord

Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg hans skall välja. Själv får han leva i ro, och hans barn skall få landet i arv. De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender – så många de är, så hätska i sitt hat! Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. O Gud, befria Israel från all dess nöd! (Psaltaren 25:12-22).

Bön

O Gud, du som har all makt i himlen och på jorden, hör våra böner och var vårt beskydd, så att vi, frälsta från mörkrets välde, kan vandra som ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Guds välsignelse

Leif Gunnevik