Veckobrev 49-2016

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 december, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej vänner i adventstid.

Kalendern

Lördag 10

14.30 De äldres julfest. Styrelsen och diakonirådet ansvarar. Luciatåg från SVF:s bibellinje. Flyktingar inbjudna.

Söndag 11

10.00 Gudstjänst. ”Bana väg för Herren”.  Karl-Ivar Karlsson. Lennart Bergström. Curt Olofson.

Tisdag 13

11.30 Närradio. RPG-fönstret

19.00 Kupans julfest

Onsdag 14

10.00-12-30 Språkcafé

Bibelord:

Alla är ni nämligen genom tron Guds barn, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.  Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Gal 3: 26-29

Bön

O Gud, du som genom Johannes döparen banade väg för din Son Jesus Kristus, upplys våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande, så att vi alltid ser dina vägar. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Med önskan om Guds välsignelse i adventstid

Lars-Anders Kjellberg