Veckobrev 21-2016

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 maj, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej

Kalendern

KONFIRMATIONSHÖGTID

Lördag 28/5  15.00 Avslutningsfest, andakt, drama,  därefter samkväm för konfirmander och anhöriga.

Söndag 29/5 10.00 Högtidsgudstjänst med konfirmation och nattvard. En tro för hela livet

Konfirmander, Lars-Anders Kjellberg, Lisa Brandt, Margaretha Tegström. Sång Anna Eriksson

 

Tisdag 31/5 19.00.  Immanuelskyrkan.  ”Att följa hjärtats väg”. Tre personliga berätelser som mynnar ut i ett samtal utifrån tre av retreatens ledord: Avskildhet, tystnad, lyssnande/bön.  Margareta Melin, författare,  Patricia Tudor Sandahl, författare, pyskolog/psykoterapeut och Peter Halldorf, föreståndare för ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Samtalsledare: Lars-Bertil Florén. Musik och sång: Åsa Brolin och Anders Brolin. Aftonbön i Wettershus ordning. Kollekt till Wettershus. Mingel med kvällsmacka a la Wettershus.

 

Fredag 3 /6

11.30 RPG-fönstret med Lena Maria Klingvall och Sven-Ove Rylner.  repris lördag 4 juni kl. 11.00.

 

Bibelord

Jesus Kristus har låtit Anden strömma över oss. Titus 3:6

 

Bön

Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen.

Hälsningar

Lars-Anders Kjellberg