Veckobrev 2016-5

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 februari, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej

Kalendern

Söndag 7 – Fastlagssöndagen – Kärlekens väg

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard och dop.

Lars-Anders Kjellberg,   Karl-Ivar Karlsson.

Församlingsmöte

Tisdag 9

19.00 Kupan

Gemenskap – handarbete – kaffe

 

Bibelord:

 

Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Ps 86: 6, 10.

 

Bön

Gud som genom Kristus har försonat världen med dig själv, låt din goda vilja bli synlig för oss. Ge oss kraft att gå lidandets och kärlekens väg. I Jesu namn. Amen

 

Hälsningar Lars-Anders Kjellberg