Veckobrev 19-2015

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 maj, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej

Kalendern

I det här veckobrevet får du info om vad som händer de två närmaste helgerna

Fredag – lördag  – Vårstädning i kyrkan. Fika serveras fred fr 18.30 och lördag fr 11.00.

Lördag 09

09.00 Internationell frukost i Huskvarna Missionskyrka. ”Lägesrapport Kongo Kinshasa”  Åke och Kerstin Johansson

Söndag 10

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Bönens gåva och möjlighet

Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring

Sång Anna Eriksson. Utgångskollekt till Diakonias vårkampanj. ”Klimaträttvisa”

Tisdag 12

Kupans vårutflykt

Samling kl. 14.00

 

Onsdag 14 Kristi Himmelsfärdsdagen

09.00 Gökotta vid Stadsparksstugan i Huskvarna. Avgång från Missionskyrkan 8.30. Bilväg finns. Tag med fika. Lars-Anders Kjellberg talar. Thor-Björn Bastås mfl

 

Söndag 17

10.00 GUDSTJÄNST

Kjell-Olof Hederos

Utblick

 

Tisdag 19

19.00 Arbetskväll för Mission

 

14-16 maj pågår Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Göteborg. Läs mer om konferensen, gudstjänsterna och kvällsevenemangen på www.old.equmeniakyrkan.se

 

På Diakonias hemsida finns infor om vårkampanjen och en lyckad klimatanpassning i Sri Lanka. ”Just copy and paste” Gå in på www.diakonia.se och klicka dig fram.

 

I kyrkan har vi broschyrer om lekmannautbildningen som anordnas 2015-2016 på SVF. Info finns också på nätet.

 

Sveriges Kristna Råd uppmanar oss att be om helig Ande på ett särskilt sätt från Kristi Himmelsfärdsdagen till Pingstdagen.  På www.skr.org finns mer info och bakgrund

 

 

Bön inför pingsten

 

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål. Amen

 

ANSGARIIKYRKAN 50 ÅR

Vid församlingsmötet lämnades information om planeringen av jubileumsåret ”Ansgariikyrkan 50 år”

Informationen är uppsatt på den stora vita anslagstavlan i kyrkan.

Där finns också plats för att du ska kunna anmäla dej att vara med i någon av de fyra arbetsgrupperna.

 

Jubileumshelgen 17 – 18 oktober

Sång o musik under jubileumsåret

Utställning Ansgariikyrkan 50 år

Cafékvällar under jubileumsåret

 

Anmäl dig så snart som möjligt till någon av grupperna.

 

Söndagsträffens våravslutning

Söndagen den 7 juni kl 10.

 

 

Bibelord

Måtte Fadern i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek.  Ef 3:16-17

 

Bön

Gud vår tillflykt och vår starkhet, tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön, svara oss i kärlek, handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen.

 

Hälsningar