Föredragningslista till församlingsmöte

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 april, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Församlingsmöte för Ansgariikyrkans församling

19 april 2015 i samband med kyrkkaffet.

Ärende: Ungdomsledarfrågan, Kyrkan 50 år, Kyrkokonferensens ärenden

Föredragningslista

 

 1. Församlingsmötet öppnas
 2. Församlingsmötet behörigen utlyst?
 3. Val av ordförande
 4. Val av sekreterare
 5. Val av två justeringsmän
 6. Val av ombud

Till distriktets årsmöte 26 april i Värnamo föreslås Curt och Lisbeth Sandstedt

Till Equmeniakyrkans årskonferens i Göteborg föreslås Lennart Bergström

 1. Ungdomsledarfrågan
 2. Kongoresan Aktualisering
 3. Ekonomirapport
 4. Kyrkan 50 år
 5. Kyrkokonferensen

Motioner

 1. Motion från Gustaf Björkman, Fiskebäcks missionskyrka, och Robert Eriksson, Sävedalens missionsförsamling, angående medel från försäljningen av Missionsskolan 1.
 2. Motion från Kim Lillskog m fl angående ungdomsanställdas situation.
 3. Motion från Guntorps missionsförsamling, Kortedala frikyrkoförsamling samt Missionskyrkan i Vännäs: ”Missionerande kyrka”.
 4. Motion från Guntorps missionsförsamling angående fördjupat evangelisationsarbete.
 5. Motion från Jan E. Jansson, Anderstorps missionsförsamling angående ekonomiskt bidrag till sommargårdar.
 6. Motion från Immanuelskyrkans församling, Jönköping, angående information om kyrkoavgift till församlingsföreståndare.
 7. Motion från Arne Pettersson, Majornas missionsförsamling, angående pensionerade medarbetare.
 8. Val av fem ledamöter till kyrkostyrelsen för en tid av tre år.
 9. Förslag till tillägg till församlingsordningen, vigsel

”Som ett uttryck för hela livets kyrka erbjuder församlingen vigsel, vilket i första hand är en gudstjänst .Äktenskapet är inte en enskild angelägenhet utan tillhör församlingens gemensamma liv. Pastor ordinerad i Equmeniakyrkan har vigselbehörighet och kan förrätta vigsel med laga verkan.”

 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas

 

EU

 

Karl-Ivar Karsson

ordförande