En rapport från cafékväll med Dona Hariri

Dona Hariri grep och utmanade!

Så kom hon hem Dona Hairi! Hennes första insats denna lite kulna höstdag 19 oktober var att återvända till sin skola på Österängen. Här mötte hon sin lärare där på 90-talet ,Marianne Bjenning, och sedan blev det engagerade samtal med eleverna i årskurs 4-6 om lag och rätt för unga och om barns rättigheter.Det var så påtagligt hur viktiga dessa möten blev både för Dona och eleverna.

Senare på kvällen var det dags för Cafékväll i Ansgariikyrkan.

Ansgariikyrkan har under 2016 startat en serie Cafékvällar.

Syftet är att profilera kyrkan som en mötesplats också  för aktuella samhällsfrågor samtidigt som tillfälle ges att möta engagerade och aktuella föreläsare.

Vättersalen fylldes av cafégäster, som förväntansfullt kommit för att möta den unga juristen Dona Hariri.Hon som mottaget IM priset 2016, utsetts till Årets prestation av Vätterhem på Österängsdagen och just i dagarna nominerats  till utmärkelsen ” Årets jurist” !

Hon är känd som programledare för ungdomsprogrammet Justitia, som tar upp lag och rätt för barn och unga.

Hon är  profilerad som inititativtagare till ” Jurister  på Stockholms central”, och  levde 220 dagar på Centralen hösten 2015 som juridisk rådgivare och medmänniska till flyktingar och då inte minst till barn.

Dona är också en av de tydligaste rösterna när det gäller kritiken över den nuvarande svenska asylpolitiken och då särskilt kopplat till barnkonventionen.

Dona är uppvuxen på Österängen i Jönköping och kom som flykting med sina föräldrar från Iran efter det att de blivit handgripligt utkastade från Irak. I inledningen uttryckte hon den tacksamhet som hon alltid känt till Ansgariikyrkan som en ”varm” plats att komma till under barndomen.

Det blev en stark och känslomässigt berörande kväll!

Dona Hariri framförde sitt budskap utifrån kvällens rubrik ”Allas rätt att kunna sin rätt”.

Hon gjorde det ärligt och sant. Hela hennes budskap grep tag och släppte aldrig taget.

Det blev också hjälp till oss, som bär på en längtan att få göra något i den tid vi just nu lever i.

” Utforma ett tillsammansskap !”

” Dela med er !”

 ”Gör något !”

blev utmaningarna hon sammanfattade  kvällen med .

Vi som fanns på plats upplevde också starkt  att Dona Hariri finns för dem som nu sökt sig till vårt land, för dem som lämnat krig och terror och hoppas på ett nytt och bättre liv, där deras rättigheter tillgodoses.

Trots allvaret i kvällens budskap så lämnade cafégästerna kyrkan med ett leende. Ett leende som stod för glädje av att fått uppleva att en ung, kunnig kvinna så förbehållslöst tar parti för de svaga och utsatta men också vågar stå upp och påtala brister i politiska beslut.

Text: Lars-Evert Sahlin

Foto: Olle Claesson
Foto: Olle Claesson