Veckobrev vecka 24

Vår vänförsamling Sundi-Lutete firar 100 år. Alla som vill har möjlighet att vara med och gratulera genom att bidra till insamlingen. Sätt in en större eller mindre slant på Ansgariikyrkans konto och märk din gåva med ”Sundi 100”.

Kom ihåg att det är församlingsmöte på söndag och Våffelkväll på onsdag!

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Gåvor till Småbarnssången märks ”Småbarnssång”

*Gåvor till Sundi-Lutetes 100 års-jubileum märks ”Sundi 100”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 16/6

10.00 Gudstjänst Jan Eirestål och Karl-Ivar Karlsson. Sång Lennart Johansson. #9 Frälsning (Ef 2:1-6 Joh 12:23-26 Jes 44:1–6 Ps 22:23-32)

Ca 11.45 Församlingsmöte

16.00 Gudstjänst på arabiska Eddy Herreborg.

Måndag 17/6

10.00 Bön

Tisdag 18/6

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Onsdag 19/6

10.00 Promenadgruppen

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

18.30-20.30 Våffelkväll. Avslutas med aftonbön ca 20.15.

Torsdag 20/6

10.00 Redaktionskommittén

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Söndag 23/6

10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna Johanna Johansson m fl.

16.00 Gudstjänst på arabiska Eddy Herreborg.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

Våffelkvällar kl 18.30 följande torsdagar: 11/7, 25/7, 8/8

Böneämnen under veckan:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för de som förbereder och ansvarar för gudstjänsterna i våra båda församlingar.

– Tillsammans med Jönköpings Kristna Samarbetsråd ber vi den här veckan för Jönköpings församling (Svenska kyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Kina. Gud, vi ber för Kina. Vi ber om studieglädje för de nya eleverna som börjat på Zhong Nan, det teologiska seminariet i Wuhan. Vi ber också att seminariet i framtiden ska få tillstånd att ta in fler elever och på så sätt kunna möta pastorsbristen i Kinesiska kyrkan.

Sommarens mötesplatser. Gud, vi ber för sommarens alla mötesplatser! För sommargårdar och lägerplatser. För caféernas öppna samtal, för konferenser som ger näring åt tro och liv. För jordnära vandringar och sommarens alla bad i öppna vatten.

Fredsbön. Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

Guds ord    (Johannesevangeliet 12:23–26)                                                   

Jesus svarade dem: »Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.

Bön (ur Bönboken – tradition och liv, nr 392)

O Gud, du fridens djupa brunn, du outtömliga sjö av kärlek, du alla välsignelsers källa, vi tillber dig och anropar dig om din överflödande nåd. Våra hjärtan är torra marker, vilka du dagligen måste vattna med strömmar av nåd. Öppna idag för oss tillgången till det hav av kärlek som du är. Utgjut din frid över oss och över alla som vill ta emot den. Ge oss till arvedel ett stilla väsen och fred inbördes. Bind oss vid dig och vid varandra med endräktens fasta och oupplösliga band. Gör detta, o kraftens Gud.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor