Veckobrev vecka 20-21

Hjärta Jönköping är i full gång! Håll koll i programbladet eller på www.hjartajonkoping.se Det är ett varierat och intressant program. Bland annat konserter och gudstjänster.

Observera att det inte är tillåtet att ta med stora väskor till kvällsgudstjänsterna på Pingstafton och Pingstdagen!

Vill du vara med och bära Hjärta Jönköping ekonomiskt? Swisha till JKS (Jönköpings Kristna Samarbetsråd): 123 126 09 67

Pastor Johanna har semester vecka 21 (veckan efter pingst). Då behövs det några som kan bemanna Vardagsrummet, eftersom ingen har skrivit upp sig än. Det gäller tis, ons och tors kl 15–17. Vilken dag kan du hjälpa till?

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

*Gåvor till Småbarnssången märks ”Småbarnssång”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 18/5

18.00 Ekumenisk gudstjänstIngen annan än Jesus”.  Arenan, Idrottshuset. Hjärta Jönköping.

Söndag 19/5

10.00 Pilgrimsmässa i Equmeniakyrkan Huskvarna.Kör och musiker under ledning av Anna Eriksson och Maria Åkesson. BengtCederblad, Johanna Johansson. Hjärta Jönköping.

12.00 Pilgrimsvandring från Equmeniakyrkan Huskvarna. Alternativ 1: Vandring till Huskvarna kyrkogård och till pilgrimsorden som finns uppsatta där. Alternativ 2: Vandring utefter Vätterstranden till Ansgariikyrkan. Hjärta Jönköping.

13.00 Familjescout, Ansgariikyrkan.

16.00 Gudstjänst på arabiska Eddy Herreborg.

18.00 Ekumenisk gudstjänst ”Tillsammans med andra”. Arenan, Idrottshuset. Hjärta Jönköping.

Måndag 20/5

10.00 Bön

Tisdag 21/5

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Onsdag 22/5

10.00 Promenadgruppen

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Torsdag 23/5

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Fredag 24/5

10.30 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

17.00-21.00 Kvinnomöte med Carol Herreborg.

Söndag 26/5

10.00 Gudstjänst Åke Nordkvist och Karl-Ivar Karlsson. #6 Bön & Förbön Ef 1:15-17 Joh 17:9-13 Jes 43:1-2, 19 Ps 18:47-51

16.00 Gudstjänst på arabiska Eddy Herreborg.

Måndag 27/5

10.00 Bön

Tisdag 28/5

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder.

15.00 Arbete för Kongo

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Onsdag 29/5

10.00 Promenadgruppen

15.00-17.00 Vardagsrummet är uthyrt!

18.00 Verksamhetsrådet träffar VU (från Equmeniakyrkan Huskvarna)

Torsdag 30/5

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson och Maj Ljungberg.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Fredag 31/5

10.30 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

Söndag 2/6

10.00 Gudstjänst med nattvard. Eddy Herreborg och Johanna Johansson. Sång Claes Adolfsson. #7 Hoppet & tron Ef 1:18-21 Joh 14:25-29 Jes 55:1-3, 11 Ps 23:1-4, 6

15.00-17.00 Vättersnäsdagen, Sannaängen

16.00 Gudstjänst på arabiska Eddy Herreborg.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

16/6 Församlingsmöte efter gudstjänsten

Böneämnen under veckan:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi om Andens kraft och inflytande i våra församlingar. Vi ber också för skol- och sjukhuspastorer i deras viktiga arbete.

– Tillsammans med Jönköpings Kristna Samarbetsråd ber vi den här veckan för Frälsningsarmén Södra Vätterbygden. Vi ber också för Hjärta Jönköping (den ekumeniska veckan, som är i full gång). Nästa vecka ber vi för Sankt Franciskus församling (Romersk-katolska kyrkan).

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Ryssland. Gud, vi ber för den svåra situation som människor i Ryssland befinner sig i. Vi ber om klarhet i en splittrad vardag. Vi ber om fred. Vi tackar för att människor söker sig till kyrkor, och de många samtal som uppstår kring tro. Tack att du är med mitt i allt.

Indien. Gud, vi ber för Indien. Vi ber för Equmenia kyrkans och Metodistorganisationens TRDP projekt med barn med funktionsvariationer. Vi ber om uppmuntran i arbetet med barnen och deras föräldrar, och framgång i påverkansarbete med ansvariga myndigheter.

Equmenia. Gud, vi ber för alla konfirmander inom Equmeniakyrkan och Equmenia, som nu håller på att avsluta sin konfirmandtid. Bevara de goda upplevelser som de fått del av. Vi ber för dem som ska åka på konfirmationsläger under sommaren. Gud, var nära dem.

Kyrka/samhälletjänsterna. Gud, vi ber för våra medarbetare som finns i Kyrka-samhälle-tjänster. Tack för att de får förmedla hopp och tro på sjukhus, universitet, på anstalter och häkten, bland poliser och människor i utsatta livssituationer. Tack att du går med och ger mod och kraft!

Fredsbön. Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

Guds ord    (Psaltaren 104:27–31)                                             

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk.

Bön (Pingstnovenan, SKR)

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld. Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt. Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet. Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor