Veckobrev vecka 13

Det finns tre samlingar i Ansgariikyrkan under påskhelgen. Skärtorsdag kl 19 samlas vi för gemensam måltid och nattvard. Långfredag är det gudstjänst kl 10 och Påskdagen har vi gudstjänst (som även sänds i närradion 98,5 MHz) kl 10. Varmt välkommen! Tänk på att det är motormässa på Elmia i helgen (fredag-måndag), så det kanske tar lite längre tid att komma till kyrkan. Glöm inte att ställa om klockorna till sommartid, så du kommer i tid på söndag.

Jag var lite för sent ute med predikoturen i JP den här veckan, så de kommer tyvärr inte in i tidningen förrän på lördag. Men info om helgens gudstjänster finns på Ansgariikyrkans Facebook.

Se vilket hopp! Efter påsk startar vi det alternativa kyrkoåret som tar avstamp i Efesierbrevet. Följande bibeltexter gäller de närmaste söndagarna:

7/4 ”Till de heliga” Ef 1:1–2, Joh 15:14-16, Jer 29:4–7, Ps 9–10:1–5

14/4 ”Välsignelse” Ef 1:3–6, Joh 1:9–13, 4 Mos 6:22-26, Ps 139

21/4 ”Förlåtelsens djup” Ef 1:7–9, Joh 21:15-19, Jes 53:5, Ps 40:2–4

28/4 ”Allt sammanfattas i Kristus” Ef 1:10-12, Joh 1:14-18, Jes 41:8–10, Ps 1:1–3

https://gudstjanst.se/handelser/efesierbrevet-alternativt-kyrkoar hittar du som är gudstjänstledare (eller bara allmänt intresserad) bibeltexter och musikförslag.

Kungsporten trygghetsboende bjuder in till Öppet Hus den 17 april.

Hör av dig till Pär Thibom (eller mig) om du vill vara volontär på Strandgården den 23–25 augusti. Du får mat och logi som tack för hjälpen.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

*Gåvor till Småbarnssången märks ”Småbarnssång”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Skärtorsdag 28/3

19.00 Gemenskapsmåltid

Långfredag 29/3

10.00 ”Vid korset”. Gudstjänst Johanna Johansson och Karl-Ivar Karlsson. Musik Hans Carlén.

Påskdagen söndag 31/3

10.00 ”Kristus är uppstånden”. Gudstjänst Johanna Johansson och Curt Olofson. Sång och musik Emy och Alva Stahl. Gudstjänsten sänds även i närradion 98,5 MHz.

Annandag Påsk måndag 1/4

15.00 Pilgrimsfest på Vidablick.Servering, aktiviteter, försäljning.  På plats finns en 3 km lång Pilgrimsvandring, för den som inte gått en längre. Vandra från valfri plats eller ta dig dit med buss eller bil. 15.15 Minikonsert. 16.00 Pilgrimsmässa. (Infoblad, om både Pilgrimsfesten och vandringarna dit, finns i Ansgariikyrkan)

Tisdag 2/4

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder

14.30 Andakt på Rosengårdens äldreboende. Johanna J, Curt O och sångarna.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Onsdag 3/4

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

15.00 RPG i Allianskyrkan. Sånggruppen ”Se och häpna” från Värnamo.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Torsdag 4/4

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson och Maj Ljungberg.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Fredag 5/4

10.30 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

Söndag 7/4

10.00 Gudstjänst med nattvard. Johanna Johansson och Ann-Britt Gällring. Sång Maja Linusson.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

Ons 17/4 kl 19.00 Bibelsamtal ”Jesus uppenbarar hemligheten” (Efesierbrevet 3)

Hjärta Jönköping, den ekumeniska satsningen under pingstveckan 2024

Böneämnen under veckan:

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping, ber vi för Råslätts församlingsgemenskap (SAM/EFK). Vi ber också för Hjärta Jönköping, den ekumeniska satsningen under pingstveckan 2024.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

– Gud, vi ber för Unionskyrkan i Estland och det sociala arbete som bedrivs genom Friend to Friend. Tack för engagerade medarbetare i projekt och secondhand-butiker.

– Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

Böneämnen på påskdagen:

– Tack för påskens glädje! Gud, idag gläder vi oss med hela din kyrka och ropar ut att Kristus är uppstånden! Vi ber att uppståndelsens glädje ska bulta i våra hjärtan och ge mod och hopp i den tid som är vår. Gud, gör oss glada och djärva i vardagens arbete för ditt rike!

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, får vi tacka Gud för uppståndelsens faktum. Jesus Kristus LEVER!

Guds ord (Matteusevangeliet 27:32–56) Långfredagen/Korset   

På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära Jesu kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder Skallen, gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: »Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.« Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: »Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.« På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Eli, Eli, lema sabachtani?« (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod där hörde det och sade: »Han ropar på Elia.« En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra: »Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.« Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: »Den mannen måste ha varit Guds son.«

Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.

Bön (ur Psalmer och Sånger) Påskdagen

Helige, starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus från de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus, som lever och verkar med dig och den heliga Anden i en gudom från evighet till evighet. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor