Veckobrev vecka 11

Familjescout! Under våren provar vi att ha Familjescout några söndagar. Barn i alla åldrar (från 0 år) är välkomna om de har en eller flera vuxna med sig. Detta passar de familjer som är helt nya inom scout, men också de som har tidigare scouterfarenhet. Vi välkomnar småbarnsfamiljer, men också de som har barn i grundskolan. Vi välkomnar naturligtvis också våra aktiva scouter, under förutsättning att de låter någon vuxen följa med. Det blir familjescout kl 13.00 följande söndagar: 14 april, 28 april och 19 maj. Dessutom räknar vi med att medverka under Vättersnäsdagen den 2 juni.

Den 23–25 augusti är det Ansgariikyrkans tur att hjälpa till som volontärer på Strandgården. Som volontär kan du få hjälpa till med t.ex. matförberedelse, servering, frukost, försäljning av glass och godis, städning, tvätt och annat som behövs för att kunna hålla gården fräsch och inbjudande. Enligt Strandgården är det är smidigast om man är grupper om ca 10 volontärer. Då kan man dela upp dagen i för- och eftermiddagspass och kan vara ledig och njuta av Strandgården och dess omgivningar när det andra gänget ”jobbar”. Mat och logi är kostnadsfritt. All information om aktuella städrutiner, restaurangrutiner, arbetskläder mm får man på plats. Hör av dig till Pär Thibom (eller pastor Johanna om det känns enklare) om du är intresserad av att hjälpa till.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Gåvor till pastors- och diakonutbildningen märks ”POD”

*Gåvor till Småbarnssången märks t ex med ”Småbarnssång”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 16/3

19.00 Körkonsert i Immanuelskyrkan, med körsångare från kördag med Equmeniakyrkans Sångarförbund. Sånger av Mikael Wiehe, Thomas Darelid m.m.

Söndag 17/3

17.00 Under Ytan – gudstjänst.

Måndag 18/3

10.00 Bön. Inställd! (Pga av begravning)

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna

Tisdag 19/3

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Onsdag 20/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

19.00 Bibelsamtal ”Jesus skapar enhet” (Efesierbrevet 2)

Torsdag 21/3

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

17.30 Styrelsemöte

Fredag 22/3

10.30 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

Söndag 24/3

10.00 Gudstjänst. Linda Tornell och Gunnel Olofson. Sång Anna Sickeldal.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

Mån 1/4 Annandag påsk Pilgrimsfest på Vidablick (för info se tidigare Veckobrev)

Ons 17/4 kl 19.00 Bibelsamtal ”Jesus uppenbarar hemligheten” (Efesierbrevet 3)

Böneämnen:

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping, ber vi för Pingstkyrkan. Vi ber också för Hjärta Jönköping, den ekumeniska satsningen under pingstveckan 2024.

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för alla de som ansvarar för att förbereda gudstjänstledning och predikan i våra församlingar.

Equmeniakyrkans bönetema i mars: Utbildning & lärande /internationellt arbete

Gud, vi ber för de folkhögskolor som Equmeniakyrkan är huvudman för. Vi ber att de ska få fortsätta vara platser där människor kan få utveckla både kunskap och självkänsla, där människor får redskap för sina tankar och utvecklar en inre kompass som gör skillnad i världen.

– Gud, vi ber för Libanon och Syrien. Vi ber om vishet och handlingskraft för alla människor med makt. Ekonomin har helt raserats och utmaningarna är många. Hjälp oss att fortsätta bistå med vägar till utveckling, skolgång och inkomst för människor i Libanon och Syrien.

– Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord                         Jungfru Marie bebådelsedag/Guds mäktiga verk   

(Lukasevangeliet 1:26–38)

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Gud, som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens Frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon, säger ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Välsignelse (ur Bönboken – tradition och liv, nr 250)

Må Guds skönhet lysa upp din väg, må Kristus gå med dig och bära din oro, må Anden blåsa på din rygg så att dina steg blir lätta, och må den unga Maria sjunga för dig trons sånger.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor