Veckobrev vecka 10

Årsringar har kommit! Det är en tidning som ges ut av Equmeniakyrkans pastors- och diakonkandidater. Tidningen kostar 50 kr. Hälften av det går till utbildningen i Sverige. Den andra hälften går till pastorsutbildningar i våra systerkyrkor i andra länder.  

Annandag Påsk är det en Pilgrimsfest på Vidablick i Bankeryd. Om du vill vandra dit finns det 7 olika sträckor av varierande längd (3–11 km) att välja på. Om du hellre vill cykla så finns det en särskild sträcka på 11 km. Det går naturligtvis också att ta sig till platsen med bil eller buss. Ta en folder i kyrkan om du vill veta mer.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

*Gåvor till pastors- och diakonutbildningen märks ”POD”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 10/3

10.00 Gudstjänst. Johanna Johansson och Karl-Ivar Karlsson. Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Församlingsforum efter fikat.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Måndag 11/3

10.00 Bön

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna

Tisdag 12/3

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder

15.00 Stickcafé

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Onsdag 13/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Torsdag 14/3

16.00 Andakt på Lindgården. Johanna, Curt och sångarna.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

19.00 JKS Rådsmöte i Ansgariikyrkan

Fredag 15/3

10.30 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

Lördag 16/3

19.00 Körkonsert i Immanuelskyrkan, med körsångare från kördag med Equmeniakyrkans Sångarförbund. Sånger av Mikael Wiehe, Thomas Darelid m.m.

Söndag 17/3

17.00 Under Ytan – gudstjänst.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

Bibelsamtal utifrån Efesierbrevet kl 19.00:

Onsdag den 20/3 ”Jesus skapar enhet” (Efesierbrevet 2)

Onsdag den 17/4 ”Jesus uppenbarar hemligheten” (Efesierbrevet 3)

Böneämnen:

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping, ber vi för Jönköpings församling (Svenska kyrkan). Vi ber också för Hjärta Jönköping, den stora ekumeniska satsningen under pingstveckan 2024.

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för svenska folket: Att de ska visa öppenhjärtighet och förståelse för de som flytt från krig och svält.

Equmeniakyrkans bönetema i mars: Utbildning & lärande /internationellt arbete

Gud, vi ber för Equmeniakyrkans utbildningar på Campus Bromma, diakonutbildningen vid Bromma folkhögskola och pastorsutbildningen vid Enskilda högskolan, Stockholm. Vi ber för alla som arbetar och studerar där, att de ska få utrusta och utrustas i kärlek, barmhärtighet, hopp, mod och kunskap.

– Gud, vi lyfter fram den nyvalda kyrkoledningen inom Moravakyrkan i Nicaragua. Vi ber om ledning, vishet och tålamod i de frågor som de står inför och särskilt i den interna försoningsprocess som inleds. Gud, fortsätt att verka genom Moravakyrkan.

– Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord     Midfastosöndagen/Livets bröd   

(Andra Korinthierbrevet 9:8–10)

Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.

Bön (Psalmer och Sånger)

All godhets Gud, du som ger oss att äta av brödet från himlen, ge oss hunger och törst efter din rättfärdighet, och låt oss leva av din frälsning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor