Invigningsgudstjänsten på Youtube

Nu kan ni se invigningsgudstjänsten på Youtube. Stort tack till Dan som ordnat med inspelningen.