Veckobrev vecka 12

Nu är det dags för sommartid igen! Natten mellan lördag och söndag ställer vi fram klockan en timme. Så hoppas vi att vi alla kommer i rätt tid till gudstjänsten på söndag. Efter gudstjänsten blir det Församlingsforum (det är Framtidsgruppen som håller i trådarna för den samlingen).

Kom ihåg att anmäla dig till Ansgariikyrkans festkväll den 29 april. Det blir program och buffé och kostar 250 kr/person. Anmälan till pastor Johanna Johansson (via mail, sms el telefon) senast den 28 mars. Självklart är även respektive till medlemmar välkomna.

Preliminärt program för festkvällen: Vi börjar kl 17 med invigning utanför kyrkan, sedan mingel inuti byggnaden. Programmet börjar ca 18 med avbrott för buffé runt 19.30. Kvällen beräknas vara slut vid 21-tiden.

Det är bara festkvällen som är reserverad för medlemmar. Till alla andra punkter kan ni bjuda in vänner och bekanta och de ni knappt känner! Jag vill varmt rekommendera Tacokvällen på fredagen och konserten med Emi Li. Det finns också möjlighet att komma till Öppet Hus (under fredagseftermiddagen och lördagsförmiddagen) om man bara är nyfiken på lokalerna.

Kan du göra en viktig insats i församlingen? Vi behöver ett antal personer till Valberedningen. Hör av dig till Ann-Britt Gällring om du kan vara med i valberedningen från nu och fram till årsmötet i höst (eller längre).

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 26/3

10.00 Gudstjänst Daniel Sander (studentpastor) och Johanna Johansson. Sång Dan Palmér. Församlingsforum efter gudstjänsten.

Måndag 27/3

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 28/3

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Arbetsträff för Kongo hemma hos Olofsons.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Onsdag 29/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 30/3

17.00 Styrelsen träffas på Lindgården.

18.00 Scouterna. Falken Surprise. Stadsparken Huskvarna.

Fredag 31/3

11.00 Bibelsamtal och bön. Konferensrummet, Lindgården.

Söndag 2/4

10.00 Gudstjänst med nattvard. Johanna Johansson och Karl-Ivar Karlsson. Sång Berndt Nilsson. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Lite längre fram:

Måndag 10/4 Annandag Påsk

Pilgrimsvandring från olika platser (och olika tider) till Vidablick, Bankeryd.

16.00 Pilgrimsmässa på Vidablick med Hans-Erik Lindström m fl.

(detaljerad info i Veckobrevet från vecka 11)

Invigningshelgen den 28–30 april

Fredag         15–17 Öppet Hus

                      19 Tacokväll för alla åldrar

                      21 Konsert med Emi Li

Lördag         11–13 Öppet Hus

                      17 Invigning

Festkväll med program och buffé

(för medlemmar+några speciellt inbjudna)

Söndag        10 Högtidsgudstjänst med kyrkkaffe

                      16 Gudstjänst på arabiska

                      21 Vårfirande vid Sannabadet

Lördagen 3/6

Jesusmanifestation i Jönköping

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med våra vänner i Sundi-Lutete, Kongo-Kinshasa, tackar vi Gud och ber för pastorerna i våra båda församlingar.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Equmenia. Gud, vi ber för Equmenia och särskilt för alla tonåringar som finns i grupperna. För dem som befinner sig i gränslandet mellan barndom och vuxenliv ber vi, låt dem finna väg och vänskap!

Pakistan. Gud, vi ber för Christian Studie Centers arbete för att stärka enheten mellan olika kyrkor och samfund i Pakistan. Gud kom med din enhets ande och dra dina barn tillsammans i din kärlek. Vi ber för alla dem som just nu är anklagade för hädelse och fruktar för sitt eget och närståendes liv.

Skapelsen. Gud, vi ber om hjälp att leva i fred med hela skapelsen och att gå kärlekens väg på jorden.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                         Jungfru Marie bebådelsedag/Guds mäktiga verk

(Lukasevangeliet 1:26–38)

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro, så att vi kan prisa dina mäktiga verk. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor