Kallelse till församlingsmöte/Veckobrev v 4

Kallelse till Extra Församlingsmöte söndagen den 12 februari (efter gudstjänsten) på Lindgården.

Ärenden för beslut:

  • Förvaltning av Ansgariikyrkans kapital. Ekonomirådet har tagit fram ett förslag som styrelsen stödjer. (Medlemmar som inte fått förslaget på mail eller i pappersform kan kontakta pastorn).
  • Förslag om inköp av begagnad orgel enligt information som gavs i församlingsmötet den 25 januari.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Här kommer dessutom en Kallelse till ordinarie Församlingsmöte tisdagen 28 februari kl 18. Ärenden meddelas senare. Skriv in dessa båda församlingsmöten i almanackan.

Observera att Bibelsamtal och bön (på fredagar kl 11-12) har fått ny lokal: Konferensrummet. Man går in genom huvudingången och fortsätter rakt fram. Konferensrummet ligger på vänster sida (snett emot Anna-rummet).

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”.

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 29/1

17.00 Under Ytan. Gudstjänst med nattvard. Tema: Att kliva över relingen. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 30/1

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Tisdag 31/1

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

Onsdag 1/2

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

15.00 RPG Jönköping Öst i Korskyrkan. ”Hållö, en pärla i Bohuslän”. Leif Larsson visar bilder och berättar. 

17.30 Verksamhetsrådet träffas på Lindgården.

Torsdag 2/2

16.00 Andakt på Lindgårdens äldreboende.

Fredag 3/2

11.00 Bibelsamtal och bön. Konferensrummet, Lindgården. Observera ny lokal!

Söndag 5/2

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Karl-Ivar Karlsson. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för alla de, runt om i världen, som får lida för sin tro på Jesus Kristus.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Sankt Franciskus församling (Romersk-katolska kyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Equmenia. Gud, vi ber och tackar för Equmenias scouter och ledare. Vi ber att scoutingen ska ge barn och unga en trygg vardag och framtidshopp och att alla får känna sig sedda, inkluderade och älskade. Vi ber att våra scouter genom scoutmöten, hajker, läger och kurser får växa i gemenskap med varandra och med dig, Jesus.

Apg29. Gud, vi ber för Apg29 som nu i dagarna börjar en skola i Mexiko. Vi ber om din ledning för alla som är med som elever, ledare och lärare. Vi vill också lägga de församlingar där skolan gör sin praktik i dina händer. Låt dessa tre månader bli till välsignelse!

Skapelsen. Gud, vi ber om att fyllas av kärlek till hela din skapelse och om ögon som ser storheten i dina verk! Lär oss att leva med större varsamhet.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                                               4 sön e trettondagen/Jesus är vårt hopp

(Första Kungaboken 17:1–6)

Elia, en man från Tishbe i Gilead, sade till Achav: »Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste åren skall det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning.« Herrens ord kom till Elia: »Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin, öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att förse dig med mat.« Elia gjorde som Herren hade sagt, han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll, och han drack ur bäcken.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Hoppets Gud, om förtvivlan sköljer över oss och vi förlorar fotfästet, ge oss då lugn och kraft. När vi är nära att ge upp, hjälp oss att lita på dig. I Jesu namn. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor