Veckobrev v 43

Natten mellan lördag och söndag är det dags att ställa om klockan! Då är det åter dags att gå tillbaka till vintertid.

Missa inte församlingsmötet kl 18.00 på torsdag den 3 november. Då behöver vi diskutera, och ta beslut kring, ett förslag om en eventuell förändring av taket i kyrksalen och de kostnader som detta i så fall medför.

SKR, Sveriges kristna råd, firar 30 år med ett jubileumsseminarium i Jönköping. Alla intresserade är välkomna till Frälsningsarmén torsdagen den 17 november kl 13.00-16.30. Tema: ”Sveriges ekumeniska landskap i förändring”. Det serveras tårta. Arr: Jönköpings Kristna samarbetsråd och Sveriges kristna råd. Program:

Framväxten av de nya pentekostala kyrkorna i svensk kristenhet
Kyrkohistoriker Torbjörn Aronson

Missionär i Jönköping – vision och verklighet
Representanter från kyrkor i Råslätt samtalar om uppdraget att vara kyrka till Jönköping:
Abraham och Rebecca Akinyemi Akande, pastorer i Signs and Wonders Parish.
Håkan Karlsson, pastor i Råslätts församlingsgemenskap.
Fredrik Hollertz, präst i Svenska kyrkan med tidigare tjänst i Råslätts kyrka.

Medlemmar ur Svenska missionsrådets och Sveriges kristna råds arbetsgrupp för missionsteologi medverkar med reflektioner över vad vi hört.

Vesper

Fälj länken för mer information:

https://www.skr.org/arrangemang/sveriges-kristna-rad-30-ar-jubileumsseminarium-i/

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 30/10

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Lennart Johansson. Sång Åke Nordqvist. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 31/10

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 1/11

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

11.00 Verksamhetsrådet träffas hemma hos Margareta S.

19.00 Bön hemma hos Ann-Britt Gällring.

Onsdag 2/11

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

15.00 RPG/daglediga. Bertil Svensson ”Från Jönköping till världens ände”. Samlingssalen, Lindgården.

Torsdag 3/11

16.00 Andakt på Lindgårdens äldreboende. Johanna Johansson, Curt Olofson och Sånggrupp.

17.00 Styrelsen samlas.

18.00 Församlingsmöte. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Höstlov. Inga Scouter den här veckan.

Fredag 4/11

11.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

Lördag 5/11

16.00 Musikandakt. Ove Gotting, Bodil Mårtensson, Karl-Ivar Karlsson. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 6/11

10.00 Gudstjänst med nattvard och ljuständning för de under året bortgångna.Curt Olofson och Sven-Ove Rylner. Sång Eva och Anders Ekström. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Böneämnen v 43:

– Vår vänförsamling i Sundi-Lutete har ett stort ansvar för sjukhuset i Sundi, för hälsovården i distriktet och för alla de dispensärer som finns i de större byarna runt Sundi. Det är långa, svåra och kostsamma transporter och det är brist på sjukvårdsmaterial, el och rent vatten. Under oktober månad ber vi för de personer som arbetar med hälso- och sjukvården i området. Vi ber att de ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt och vi ber om tillgång till rent vatten, el och till det sjukvårdsmaterial som behövs. Vi ber också för ekonomin och för att vägarna och transporterna ska bli säkrare.  

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Dalvikskyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Mitt. Gud, vi ber för Region Mitt och särskilt ber vi för allt vardagsarbete runt om regionen. Det där som bara görs. Tack för trohet och uthållighet. Överallt, i stort och smått, ge församlingar och gemenskaper mod att vara kyrka för världens skull!

Pakistan. Gud, vi ber för Pakistan och för alla de miljoner människor som i höst drabbats av enorma översvämningar när en ”monsun på steroider” dragit fram i den globala uppvärmningens skugga. Vi ber speciellt för de katastrofinsatser som Christian Studie Center och Equmeniakyrkan gör tillsammans.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                         20:e sön efter trefaldighet/Att leva tillsammans

(Hebreerbrevet 13:2–3)

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.

Bön (ur Bönboken – tradition och liv, nr 692)

Förenta nationernas bön

Herre, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor