Veckobrev v 35

Snart är det val i Sverige. Vissa frågor kan vara speciellt viktiga för oss. Oavsett vilket parti vi röstar på och oavsett vilken hållning just ”vårt” parti har i den specifika frågan. Diakonia genomför just nu en namninsamling som kallas ”Stå upp för biståndet!”. Personligen har jag alltid varit stolt över att Sverige ger 1% av BNI, så därför har jag skrivit under. Är det en viktig fråga även för dig kan du gå in på https://www.diakonia.se/ och läsa mer och skriva på namninsamlingen.

Nu på söndag den 4 september är det Församlingsmöte kl 11.45. Ärende: Kyrkobyggnadsfrågan.

Vet du någon som börjat i årskurs 8? Onsdagen den 7 september kl 18.30 har vi en Informationsträff om Konfirmation på Lindgården.

Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 4/9

10.00 Gudstjänst med nattvard. Sänds i närradion Samradio 98,5 MHz. Johanna Johansson och Gunnel Olofson.  Sång Christer Ramefelt och Sven Björklund. Samlingssalen, Lindgården. Kyrkfika.

11.45 Församlingsmöte. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 5/9

19.00 Bön hemma hos Ann-Britt Gällring, Birkagatan 10.

Tisdag 6/9

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Styrelsen träffas på Lindgården.

Onsdag 7/9

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

13.30 Redaktionskommittén träffas på Lindgården.

15.00 Daglediga/RPG i Korskyrkan. Lasse Siggelin.

16.00 Konfa Extended träffas i Anna-rummet på Lindgården.

18.30 Infoträff Konfa 2022/2023. Anna-rummet på Lindgården.

Torsdag 8/9

18.00 Scouterna. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Fredag 9/9

11.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

Lördag 10/9

19.30 Connect. Ungdomsmöte i Immanuelskyrkan.

Söndag 11/9

10.00 Gudstjänst Jan Eirestål och Britt-Louise Ottosson. Sång Maja Linusson.

Samlingssalen, Lindgården.

Böneämnen v 35:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete ber vi, under september månad, för barnen och ungdomarna i våra församlingar. Vi ber att de som hittat tron ska få kraft att i vardagen våga stå upp för sin tro. Vi ber att de ska få vara förebilder för sina icke kristna kamrater. Vi ber också att de ska vara lyhörda när Gud kallar dem till olika uppgifter i Guds rike.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Ansgariikyrkan

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Syd. Vi ber för Equmeniakyrkan Region syd, för Skåne och Blekinge. Välsigna regionens barn och unga. Ge dem erfarenheten av att vara sedda, värdefulla och älskade. Var med alla som har kommit till oss som flyktingar eller som känner utanförskap. Lär oss alla att ta emot våra medmänniskor som vi själva vill bli mottagna. Ge ditt folk glädje och frimodighet i livet och i tjänsten.

Kina. Gud, vi ber för vidgat utrymme för din kyrka i Kina. Vi ber speciellt för ZNTS seminariet i Wuhan att de ska få utrymme växa så att de kan möta det stora behov som finns av utbildade ledare inom den kinesiska kyrkan.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                         12:e söndagen efter trefaldighet/Friheten i Kristus

(Lukasevangeliet 13:10–17)

En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade: »Kvinna, du är fri från din sjukdom«, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket: »Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.« Herren svarade honom: »Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?« Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar, så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor