Veckobrev nr 12

Nu är det dags för möteshelg med Pär Alfredsson med det spännande temat: ”Att förmedla evangeliet i en postsekulär tid”. Pär är tidigare riksevangelist och numera chef för Equmeniakyrkans nationella enhet. Jag ser verkligen fram emot att få lyssna till honom. Välkomna till vår gemensamma helg med Equmeniakyrkan Huskvarna.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 26/3 Möteshelg med Pär Alfredsson i Equmeniakyrkan Huskvarna

”Att förmedla evangeliet i en postsekulär tid”

15.00 Föredrag

16.00 Fika

16.30 Föredrag

17.45 Andakt Leif Gunnevik

Söndag 27/3 Möteshelg med Pär Alfredsson

”Att förmedla evangeliet i en postsekulär tid”

10.00 Gudstjänst med nattvard, i Equmeniakyrkan Huskvarna. Pär Alfredsson, Leif Gunnevik,Johanna Johansson. Gemensam kör. Kyrkkaffe. Gudstjänsten sänds även i närradion: Samradio 98,5 MHz.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 28/3

19.00 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna inför konserten den 23 april.

Tisdag 29/3

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna. OBS! Ändrat till tisdagar under våren(för att inte krocka med körövningarna).

Onsdag 30/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 31/3

10.30 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Scouterna

Söndag 3/4

10.00 Gudstjänst med nattvard Greger Svensson och Karl-Ivar Karlsson. Sång Frida Elmgren. Samlingssalen, Lindgården.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Framtidssamtal:

Tisdag 19 april kl 18.30. Torsdag 21 april kl 10. Torsdag 21 april kl 20 (efter scouterna). Söndag 24 april efter gudstjänsten (Under ytan) som börjar kl 16.

Johanna Johansson och Johan Einarsson är samtalsledare. Du behöver inte ha några idéer för att komma till samtalen. Vi låter våra tankar och idéer få växa fram under samtalets gång och i lyssnandet på varandra. Anmälan till pastor Johanna.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi under mars månad: Vi ber för allt arbete bland våra barn och ungdomar i Sundi-Lutete och i Ansgarii. Vi ber för ledarna att de får den rätta kontakten för att förmedla budskapet om Jesus Kristus.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Sankta Maria församling (Österns Assyriska kyrka)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Equmenia. Tack Herre för att du gett oss ett liv att förvalta. Vi ber idag för Equmenias arbete med Puls, där barn och unga får mötas i rörelse, idrott och lek, och genom det också får lära känna Dig. Herre, vi ber för alla unga som brottas med missnöje över sig själva, sitt liv och sin kropp. Välsigna det arbete Puls nu gör genom ökat fokus på hälsa, så att det får ge tankar och inspiration till barn och unga att kunna må bra i det liv du gett.

Pakistan. Vi ber för Christian study Centres nya arbete med att stärka ekumeniken i Pakistan. Vi ber att den positiva respons som det fått av olika kyrkoledare ska omsättas i ett program som stärker kyrkans enighet både i förståelse av varandra och öka möjligheterna att vara en röst i samhället. Vi ber också för vårt gemensamma projekt för att överbrygga konflikter.

Guds ord (Rom 4:18-25)        Jungfru Marie bebådelsedag/Guds mäktiga verk

Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft – han var omkring hundra år gammal – och att Saras moderssköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Men inte bara om honom skrevs orden räknades som rättfärdig utan också med tanke på oss. Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro, så att vi kan prisa dina mäktiga verk. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor