Veckobrev nr 8

I församlingsmötet imorgon är det viktigt att vi tar oss tid att lyssna. Inte bara på informationen kring styrelsens förslag, utan också på varandra. Det är viktigt att vi alla får ställa de frågor vi behöver ha svar på, för att kunna känna oss trygga i att vi tar ett välgrundat beslut.

Det vi måste ta beslut om imorgon är styrelsens förslag (= Punkt 7), enligt tidigare utskick till församlingens medlemmar.

Bertil Svensson är ombedd att vara ordförande vid mötet. När vi känner oss redo att ta beslut kommer det att ske genom sluten omröstning.

Gud, var med oss i detta församlingsmöte. Hjälp oss att ställa de viktiga frågorna. Hjälp oss att med öppna sinnen lyssna in varandra. Hjälp oss också att lyssna in din röst och din vägledning. Visa oss din väg för vår församling och gör oss villiga att vandra den. Amen

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 27/2

10.00 Församlingsmöte.Inleds med en kortare gudstjänst med Johanna Johansson. Församlingsmötet börjar ca kl 10.45. Fika mellan gudstjänst och möte. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska med Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 28/2

19.00 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna.

Tisdag 1/3

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Daglediga – RPG med Hans Carlén och Åke Nordquist. Tema: ”Artur Eriksson – hela Sveriges sångare och predikant”. Samlingssalen, Lindgården.

Onsdag 2/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 3/3

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Styrelsen träffas på Lindgården.

18.00 Scouter. ”Fössta tossdan i mass”.

Söndag 6/3

10.00 Gudstjänst Jennie Lund och Curt Olofson. Sänds även i närradion 98,5 MHz. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom. Tänk på att tvätta händerna ofta, gärna använda handsprit och att hålla avstånd.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi under februari månad:

Vi ber för arbetet på Sundi-Lutete, för pastor och församling. Vi ber också för pastorer och evangelister som arbetar för Guds rike i alla de byar som ingår i Sundi-Lutetes distrikt. Deras långa resor, från by till by, på dåliga vägar tar på krafterna. Bed om uthållighet, glädje och välsignelse i uppgiften.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Andreasförsamlingen, Fjällstugan (Equmeniakyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Equmenia. Gud vi ber för all kreativitet som finns i Equmenia. Alla barn- och ungdomskörer, drama- och dansgrupper, band, skrivarstugor och andra kreativa konstellationer. Hjälp ledarna att hitta inspiration till att leda och att locka fram uttrycken som barnen och ungdomarna har inom sig.

Israel/Palestina. Gud i dag ber vi för Israel och Palestina. Vi ber om en fredlig återstart av ekonomin efter pandemin. Vi ber för alla dem som förlorat arbete och bostad i pandemins spår. De som kanske varit tvungna att flytta utan något tydligt mål. Vandra med dem och ge dem hopp. Immanuel – Gud med oss.

Vi ber också för:

Ukraina

Vårt (Ansgariikyrkans) församlingsmöte

Guds ord (Psaltarpsalm 86:3-11)    Fastlagssöndagen/Kärlekens väg

Förbarma dig, Herre, jag ropar till dig hela dagen. Låt din tjänare glädjas, Herre, jag sätter mitt hopp till dig. Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig.

Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, Herre, och de skall ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud.

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

Bön (från Psalmer och sånger)

O Gud, du som har givit oss ditt levande ord, Jesus Kristus, ge oss nåd att sätta vår förtröstan och vårt hopp till honom. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor