Veckobrev nr 40

Imorgon, lördag, är det Församlingsmöte kl 15.00. Vi träffas i Samlingssalen på Lindgården. Det kommer att finnas frukt (men inte kaffe/fika).

På söndag möts vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna. Då blir det bibelutdelning till våra konfirmander och kyrkfika efter gudstjänsten.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 9/10

15.00 Församlingsmöte. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 10/10

10.00 Gemensam Gudstjänst med Equmeniakyrkan Huskvarna. Bibelutdelning till konfirmanderna. Johanna Johansson och Leif Gunnevik. Sång Anna Eriksson och Carl-Ruben Sjulander. Plats: Equmeniakyrkan Huskvarna.

Måndag 11/10

19.00Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Tisdag 12/10

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Stickcafé. Ljusgården, Lindgården. Välkomna alla som vill dricka en kopp kaffe och dela gemenskapen.

Onsdag 13/10

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.00 Konfagruppen möts i Equmeniakyrkan Huskvarna.

18.45 Verksamhetsrådet möts i Equmeniakyrkan Huskvarna

Torsdag 14/10

10.00 Bibelsamtal och bön. Lindgården, Samlingssalen.

18.00 Scouterna träffas hemma hos Catharina Mars, Jönköpingsvägen 36b.

20.00 Equmenias årsmöte hemma hos Catharina Mars, Jönköpingsvägen 36b.

Söndag 17/10

17.00 Under Ytan. Plats: Equmeniakyrkan Huskvarna.

______________________________________________________________________

Equmenias årsmöte torsdagen den 14 oktober kl 20.00 hemma hos Catharina Mars på Jönköpingsvägen 36b.

Församlingens årsmöteshelg blir den 20-21 november.

______________________________________________________________________

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

Musik och kreativa uttryck. Gud, vi tackar dig för sången och musiken! I dag ber vi för dem som skriver sånger och särskilt för våra musikutgivningar Equmenia Ton och Brukssånger. Vi ber om inspiration och skaparglädje. Tack för den tröst och glädje vi får genom musiken. Vi sjunger vår lovsång till dig.

Globalt Vi ber för den europeiska baptistfederationen EBF som Equmeniakyrkan är medlem av, och särskilt för dess nyvalda generalsekreterare Alan Donaldson. Vi ber att Gud ska välsigna honom och hela EBF, som representerar baptistkyrkor i 52 länder. Vi tackar också för förre generalsekreteraren Tony Pecks många år av tjänst!

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för de folk i världen som saknar kunskap om sanningen i Jesus Kristus.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Immanuelskyrkan (Equmeniakyrkan)

Tacksägelsedagen/Lovsång

Guds ord (Jeremia 31:3-6)

Med evig kärlek älskar jag dig,

därför har jag så länge visat dig godhet.

Än en gång skall jag låta dig blomstra,

ja, du skall blomstra igen, jungfru Israel.

Än en gång skall du smyckad med bjällror träda ut i glädjedansen.

Än en gång skall du plantera vingårdar på Samariens höjder,

och de som planterar skall själva skörda frukten.

Ja, det kommer en dag då väktarna skall ropa från Efraims berg:

Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren, vår Gud!

Bön (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor, hjälp oss att i tro se dina underbara gärningar, så att vi fylls med tacksamhet och glädje. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor