Veckobrev nr 6

Fastan

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas fastan. Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. I en samtid där extra allt ofta är målet så väljer den som fastar att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad kan och bör jag avstå? Fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Det är en lärjungaskola, en tid att mogna.

Fasta som en nådegåva

År 2021 kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. Så många har fått avstå så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi kan få hjälp av fastetidens texter och teman: ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”. Det ljusnar  mitt i fastan med ”Livets bröd” och ”Bebådelsen”. Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod för. Då är klimatet högt på bönelistan, det är också vår internationella mission.

Läs riksevangelist Liselotte Johanssons tankar inför första fasteveckan och dagliga böneämnen nederst.

_______________________________________________________________

Pastor Johanna Johansson är sjuk och är hemma. Vi omsluter henne och Janne (maken), som också är sjuk i covid-19, i våra förböner och ber om hälsa och krafter åter.

Kyrkans telefon är till styrelsens sekreterare Ann-Britt Gällring. 070-394 83 57

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162.

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 14 februari Fastlagssöndagen ”Kärlekens väg”

Gudstjänst kl 10.00 från Ansgariikyrkan på You Tube /Ansgariikyrkan, Jönköping

Pastor Leif Larsson, Lennart Johansson, Lasse Siggelin. Ge gärna din kollektgåva via giro eller swish.

Måndag 15/2

19.00 Bön

Tisdag 16/2

09.00 Vandringsgruppen. Just nu utgår vandringsgruppen från olika platser olika veckor. För närmare info kontakta

Lennart Johansson.

Onsdag 17/2

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 18/2

10.00-11.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning

18.00 Scouterna

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på www.ansgariikyrkan.se

Veckans böneämnen:

  • Vi ber för Equmeniakyrkans Musikkonferens som kommer att hållas digitalt om ungefär en månad, lördagen den 13 mars. Var med i de sista förberedelserna och var med alla föreläsare och deltagare från hela landet. Vi ber om inspiration och fördjupad kunskap om hur vi ännu bättre kan använda sången och musiken för att sprida budskapet om Jesus Kristus.
  • Herre vi ber om din välsignelse och frid över Israel och Palestina, det heliga land där du själv vandrat. Vi ber att de ekumeniska följeslagarna som inte kunnat närvara under covid-19-pandemin ska kunna återvända. Vi ber för alla människor som under året mist anhöriga, företag, bostäder, arbeten, skolgång.

Herre hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig..   

  • Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för de som har gått vilse i livet att de kan hitta tillbaka till sig själva och förstå att Jesus är den enda vägen.
  •  
  • Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Frälsningsarmén Södra Vätterbygden

Guds ord Fastlagssöndagen – Kärlekens väg

Luk. 18:31–43

Jesus samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom,och på den tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad

han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.” De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig.” Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.” Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.

Årets största fastetid är före påsk

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Under en fasta avstår du från något

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller något annat.

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.  Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas

En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Fastan inleds alltid på en onsdag, men inte på samma datum varje år. Det är när påskdagen infaller som styr när fastan inleds. Och påskdagen firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen.

ASKONSDAGEN INLEDER FASTAN

Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard.

FASTAN AVSLUTAS MED STILLA VECKAN

Den sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. På söndagen har vi palmsöndagen och i slutet av veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Askonsdagens texter: Jesaja 58:4–9, Jakobsbrevet 2:14–17, Matteusevangeliet 6:16–18,Psaltaren 32:1–5

Kanske har det med stigande ålder att göra, men mitt behov av koncentration blir allt större. Det är därför jag slår mig ner hos Marta och Maria i Betania. Jesus är också där och det han säger är smått chockerande: ”Bara en sak behövs”. (Luk 10:38–42)

Vad är då detta enda? Att i Jesu närhet bli den älskade, för att i hans sällskap bli den älskande. Det är evangeliets kärna. Inget mer behövs. ”Vi älskar därför att han först älskade oss”. (1 Joh 4:19).

Vad är det vi älskar? Alla vi som kan Johannes 3:16 utantill vet svaret: ”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son.”

Ingen kan älska vår värld utan att ständigt förundras och förstummas av tacksamhet. Ingen kan heller älska vår värld utan att gråta och koka av vrede. Den som älskar världen vill ställa till rätta, vill förändring, vill både be och ge. Det är på alla sätt lovvärt!

Ändå, innan vi kavlar upp ärmarna en gång till: Låt oss böja våra knän så att den stora rättfärdigheten och barmhärtigheten kan lysa in i vårt liv där det bäst behövs. Den stora fastan visar väg genom död till liv. Därför går vi (om möjligt) till Askonsdagens

mässa och underkastar oss den dagens något märkliga liturgi och symbolik. Den som vill göra allting rätt har sparat palmkvistar från den senaste palmsöndagen. Nu blir dessa grenar till aska, men det går lika bra med kvistar från en nordisk björk, eller något annat träd som vill bidra. Ett kors, blandat av aska och olja, tecknas på vårpanna och vi hör orden: ”Kom ihåg, o människa att du är stoft och åter ska bli stoft.Omvänd dig och tro evangelium”! Om världen ska vända om måste ju några ta täten tillsammans med Jesus. Så vi går upp till Jerusalem” i heliga fastetider. ”Söndag för söndag passerar vi olika stationer, såsom ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”. Så småningom tänds ett gryningsljus, i väntan på den stora soluppgången: Bebådelsen!

Bön och fasta

17–20 februari • askonsdagen

Medan vi går, ber vi för världen och vår kärlek växer. När nu ”bara en sak behövs”

kan vi lätta på bagaget och öva oss i att avstå när det gäller mat, tid och konsumtion.

Vi glömmer inte att en rätt fasta är sund, måttlig och frivillig. Ja, vi är dödliga, men vi tror också evangelium.

Varje söndag bryter vi fastan och firar, därför att vi hör ett rykte från framtiden. Det handlar om en tom grav.

En bön för varje dag i fastan

ONSDAG: Herre, låt vår kärlek växa under denna fastetid, så att vi kan avgöra vad som är väsentligt. (Fil 1:9)

TORSDAG: Herre, du som genom Jesus Kristus försonade hela världen med dig själv: Låt försoningens ljus lysa in i mitt eget liv. Låt detta ljus omsluta dem jag ber för idag. (2 Kor 5:19)

FREDAG: Herre, hjälp oss att höra skapelsens rop. Lär oss att avstå det som förgiftar och förstör. Visa oss hur vi kan handla och be i smått och stort. (Rom 8:22, 26)

LÖRDAG: Herre, om korset är ett kärleksbevis från dig till din värld. Hjälp oss att förstå. Låt oss få leva av din kärlek så att vi med och utan ord kan berätta för någon som söker en kärlek utan svek. (Rom 5:8)

Liselotte J Andersson, pastor och evangelist, Horla

Vi har planerat in datum för de gudstjänster som ska websändas från Ansgariikyrkan och Huskvarna Equmeniakyrka:

Gudstjänsterna hålls 10.00 där inget annat anges.

Söndag 7/2Närradio från Equmeniakyrkan Hva 
Söndag 14/2Gemensam gtj i Ansgariikyrkan 
Söndag 21/2Gemensam gtj i Equmeniakyrkan Hva 
Söndag 28/2 Kl 16-19Öppen kyrka i Ansgariikyrkan 
Söndag 7/3Gemensam gtj i Equmeniakyrkan Hva 
Söndag 14/3Gemensam gtj i Ansgariikyrkan*1
Söndag 21/3  
Söndag 28/3 Kl 16-19Öppen kyrka i Ansgariikyrkan 
Fredag 2/4 LångfredagGemensam gtj i Ansgarii 
Söndag 4/4 PåskdagenGemensam gtj i Equmeniakyrkan Hva 
Söndag 11/4  
Söndag 18/4 Kl 16-19Öppen kyrka i Ansgariikyrkan 
Söndag 25/4Närradiogtj i Ansgariikyrkan*2
Söndag 2/5  
Söndag 9/5Gemensam gtj i Equmeniakykan Hva 
Söndag 16/5 Kl 16-19Öppen kyrka i Ansgariikyrkan 
Söndag 23/5 PingstdagenGemensam gtj  i Ansgariikyrkan 
Söndag 30/5 Kl 10-17Vandringsgtj 

   *1 Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen

        *2 Nationell insamling

Guds välsignelse över din dag!

Lennart Bergström

lennart@focustravel.se

070-756 26 50