Veckobrev nr 21

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 maj, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Bönevandring

Nu finns det i kyrksalen ett antal stationer som ligger i en slinga genom kyrksalen. Detta är ett sätt att ge dig möjlighet att besöka kyrkan och få en stund med dig själv och med Gud. Vissa tider är det öppen kyrka och man kommer och går när man vill under dessa tider. Känner du att du vill skydda sig själv lite extra finns det möjlighet att boka egentid. Du kontaktar pastorn (via telefon, sms, mail) och bokar din tid (t ex en timme) och vet då att du får vara ifred den stunden utan att riskera att stöta ihop med andra. Tider för öppen eller bokad bönevandring hittar du nedan under rubriken Församlingens verksamhet de närmaste dagarna. (Om du inte hittar någon tid som passar dig är du välkommen att höra av dig, så ska vi nog lösa det).

Jag finns tillgänglig under dessa tider om du före, under eller efter din bönevandring skulle känna att du vill ha ett samtal. Oavsett om du bara vill ha lite socialt vardagsprat eller om du har behov av ett djupare samtal så finns jag där för dig.

Gudstjänster

Vi planerar att återuppta våra gudstjänster igen med start 7 juni. Inte för att riskerna med smittspridning av corona har minskat, utan för att möta de behov som finns av mänsklig och andlig gemenskap.

Vi anser att det är viktigt att vi gör detta på ett så bra sätt som möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer att bli gudstjänster enligt de datum som anges i programbladet. Däremot kommer det att ske ändringar utifrån att alla ska kunna känna sig trygga. Det kommer bland annat att bli en del förändringar när det gäller medverkande.

Söndagen den 7 juni kommer Lennart Bergström att predika. Anna Eriksson spelar och sjunger. Däremot blir det inget besök av Carl-Olov Hultby och nattvarden utgår.

Vi kommer inte att servera något kyrkkaffe i sommar.

Vi vill poängtera att det är var och ens ansvar att ta beslut om man vill besöka gudstjänsten eller inte. Om du känner dig osäker eller inte är bekväm med situationen är det bättre att stanna hemma. Att vi återupptar gudstjänsterna är en möjlighet och ett erbjudande, men det får absolut inte hamna i ett läge där någon går av pliktkänsla eller för att någon annan förväntar sig det. Beslutet är ditt – ingen annans!

Mer information kommer i veckobreven framöver.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 21/5 Kristi himmelsfärds dag

10.00-12.00 Kyrkan öppen för ljuständning, bön och samtal. + Möjlighet att gå en bönevandring i kyrksalen.

Måndag 25/5

19.00 Bön

Tisdag 26/5

Pastorn jobbar hemifrån

Onsdag 27/5

10.00 Promenadgruppen samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40–45 min.

+ Möjlighet för promenadgruppens deltagare att gå en enskild bönevandring i kyrksalen efter promenaden.

14.00-16.00 Kyrkan öppen för bönevandring i kyrksalen.

Torsdag 28/5

10.00-12.00 Kyrkan öppen för ljuständning, bön och samtal. + Möjlighet att gå en enskild bönevandring i kyrksalen.

14.00-17.00 Möjlighet att boka egentid i kyrksalen för bönevandring. Kontakta pastor Johanna för att boka din tid.

18.00 Scout

 

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

 

På söndag kan vi följa ännu en TV-gudstjänst från Equmeniakyrkan Hovslätt. Många kyrkor lägger ut websända gudstjänster. Passa på att ”besöka” en kyrka du aldrig varit i, eller en grannkyrka som du aldrig har möjlighet att gå till, eller kanske din barndoms kyrka. Möjligheterna är just nu nästan oändliga.

Veckooffer och andra gåvor

Veckooffer (eller andra gåvor) till församlingen kan betalas till vårt

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 1235288162

Behöver du hjälp med något? Vi kan hjälpa dig med att till exempel handla eller gå till apoteket. Hör av dig till mig, så förmedlar jag kontakten med någon av dem som anmält intresse för att hjälpa till.

 

Guds ord (Apostlagärningarna 1:1–11)

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde

fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, »det som ni har hört mig tala om«, sade han. »Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.«

De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?« Han svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.« När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn.

Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. »Galileer«, sade de, »varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.«

 

Tankar inför Kristi himmelsfärds dag

Vi människor är nyfikna. Vi vill veta hur det är och hur det ska bli. Är tiden inne? frågar de Jesus i texten ovan. Men Jesus är tydlig med sitt svar! Det är inte vår sak som människor att veta hur Gud har tänkt och hur han har tänkt sig det och när det ska hända. Vår sak är att vila i tillit. Vår sak är att tro att Gud har en plan för var och en av oss. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. (Jer 29:11).

Människor ropar just nu i våra tider till Tegnell. ”När får vi träffa varandra igen?”, ”När får vi börja resa kors och tvärs över jorden igen?”, ”När blir allt som vanligt igen?” Men hur ska Tegnell eller någon annan människa kunna veta det? Vi människor vill gärna ha kontroll. Men just nu kan experterna eller politikerna eller andra som bestämmer bara göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. Personligen tycker jag att experterna gör ett bra jobb. De kommer med kvalificerade gissningar utifrån vad de vet om hur virus brukar uppföra sig. De är också snabba på att revidera sina uppfattningar och råd till oss när de får ny kunskap. För oss som vill veta, för oss som vill ha kontroll, är nog de svenska myndigheterna och deras råd det bästa vi i Sverige har att hålla oss till just nu, i denna tid av ovisshet. För mig är det tryggt med människor som vågar säga att de inte vet och som vågar ändra sig när det kommer ny kunskap. Det känns också tryggt att veta att om jag följer råden har jag gjort min del för att minska smittspridningen.

Jag tror på en Gud som har skapat världen. Då innebär det att även olika bakterier och virus är en del av hans skapelse. Det bli tydligt när vi får höra om alla dessa nyttiga bakterier som våra kroppar är beroende av för att fungera på bästa sätt. Men tyvärr är det vissa av dem som ger oss olika sjukdomar. Några ser det som Guds straff, men för mig är det helt ologiskt. Varför skulle då djur och växter drabbas av sjukdomar?

Om nu coronaviruset finns i vår värld och om det är en del av Guds skapelse. Då blir det för mig inte logiskt att be om att det ska dö ut. För mig blir det mer logiskt att be om beskydd för nära och kära och att be om att vi får en lindrig variant av sjukdomen om eller när den drabbar oss. Det blir logiskt att be om att människorna får en lång immunitet efter att ha haft sjukdomen och att styrkan hos viruset klingar av och blir hanterbar för oss som mänsklighet.

Det var mina tankar, men var och en av oss ber naturligtvis Gud om det vi vill och det vi behöver. Det som ligger vårt eget hjärta närmast. Men oavsett vad vi vill och oavsett vad vi tycker att vi behöver, så vet vi inget om Guds planer. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Så då blir det enklare om vi låter Gud jobba vidare, både med sin skapelse och med var och en av oss, på precis det sätt som han har tänkt. Och vi får vila i vår tillit till honom.

 

Bön (ur Bönboken – tradition och liv nr 431)

När vår blick söker sig mot himlen, vänd då på nytt våra blickar ner mot jorden: genom vännens kärlek, genom den sörjandes klagosånger, genom de hungrandes blickar. När vi ber om ditt ingripande i världen, upptänd då i oss viljan att göra något själva: genom din renhets eld, genom dina milda förebråelser, genom din längtan efter oss. Du allsmäktige, fyll oss med din kärlek så att vi handlar, upptänd oss med din brinnande iver, styrk oss med din nåd, så att vi villigt tjänar dig. Amen

 

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor