Veckobrev 19-2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 maj, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 9/5

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson, Maj Ljungberg

18.00 Scouterna samlas

Lördag 11/5 – söndag 12/5  Scouthajk

Söndag 12/5

10.00 Gudstjänst med nattvard. Åke Nordkvist, Karl-Ivar Karlsson. Sång av scouter och glimtar från scouthajken.

Måndag 13/5

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Tisdag 14/5

09.00 Vandringsgruppen samlas utanför Equmeniakyrkan Huskvarna

15.00 Stickcafé. Välkomna alla som vill dricka en kopp kaffe och dela gemenskapen

Onsdag 15/5

10.00 Promenadgruppen samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika.

10.00 Språkcafé

Torsdag 16/5

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

13.00 Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS) samlas i Gamla rådhuset

18.00 Scouterna samlas

18.30 Verksamhetsrådet samlas

Söndagen 19/5

10.00 Gudstjänst: ”Att växa i tro”. Leif Gunnevik, Gunnel Olofson. Sång Anna Eriksson. Utblick. Församlingsmöte efter kyrkkaffet, ärende: Kyrkokonferensen.

Equmeniakyrkans Kyrkokonferens närmar sig med start onsdag 29 maj och avslutas sönd 2 juni. Det blir många gudstjänster, seminarier och kvällssamlingar.  Vill man vara med på Festkvällen torsdag 30/5 17.30 måste man anmäla sig ( kostnad 150 kr). För mer information se hemsidan  www.equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen

Guds Ord

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrande Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra (Psaltaren 14:1-7).

Bön

Gud vår Fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång, för oss på dina vägar till det mål som du har lovat och lär oss älska varandra genom Jesus Kristus. Amen.

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Guds Välsignelse! 

Leif Gunnevik