Veckobrev 25-2018

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 juni, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

 

Torsdag 21/6

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

16.00 Andakt med nattvard på Lindgården. Leif Gunnevik, Besökssångarna.

Söndag 24/6

10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Huskvarna. Leif Larsson, Åsa Lauenstein.

Måndag 25/6

19.00 Bön i Kyrkan (Sällskapsrummet)

Torsdag 28/6

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

Söndag 1/7

10.00 Gudstjänst med nattvard i Ansgariikyrkan tillsammans med Equmeniakyrkan, Huskvarna. ”Sänd mig”. Charlotte Rosengren, Leif Gunnevik. Sång Dan Rosengren.

 

OBS! Viktig information:  Gemenskapsdagen på Solgläntan 25 augusti är framflyttad till ett senare datum.  Information om ny datum och tid kommer senare.  /Styrelsen.

 

Guds Ord

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära, hela världen! Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag! Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under! Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i hans tempel. Ära Herren, alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn! Kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ner inför Herren i helig skrud! Darra inför honom, hela jorden! Förkunna bland folken: Herren är konung! Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då skall alla träd i skogen jubla inför Herren – se, han kommer, se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken (Psaltaren 96).

Bön

O Gud, du som sände Johannes döparen att bereda vägen för Jesus Kristus, styr våra fötter in på fredens väg, så att vi alltid vandrar som ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Guds välsignelse

Leif Gunnevik