Veckobrev 15-2018

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 april, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 12/4

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

11.00 Andakt Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson m.fl.

18.00 Scouterna samlas

18.30 Verksamhetsrådet samlas i kyrkan

Fredag 13/4

11.30 RPG-fönstret i Närradion 98,5. S-O Rylner och Anders Samuelsson, ordf. i Stadsbyggnadsnämnden (repris 15/4 kl.17.00).

Söndag 15/4

10.00 Gudstjänst. Lena Hilding Carlsson, Britt-Louise Ottosson. Sång Sara Johansson.

Måndag 16/4

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Onsdag 18/4

10.00 Språkcafé

19.00 Cafékväll. Författare Vibeke Olsson: ”Maskinsång och läsarsånger”.

Torsdag 19/4

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Scouterna samlas

Fredag – Lördag  Taizé bön i Kristine kyrka:

Fredag 20/4  19.00 Kvällsbön vid korset, Lördag 21/4 Morgonbön 09.00, Middagsbön 12.00, Pilgrimsvandring längs Vättern14.00, kvällsbön med påskljuset 19.00

 

Hälsning från Cafékvällsgruppen:

Hej!

Ska cafékvällarna fortsätta?

Om de ska fortsätta : Vilket innehåll ska kvällarna ha?

Det finns nu möjlighet att på  dokument som är anslaget intill Vättersalen lämna förslag på rådgivande idéer .Använd möjligheten att påverka !

8 maj kl 19 inbjuds alla  att deltaga i en samtalskväll kring lämnade förslag.Mer information om denna kväll kommer senare .

Cafékvällsgruppen

 

Guds Ord

Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen (Hebréerbrevet 13:20-21)

Bön

Barmhärtige Gud, som lät din Son ge sitt liv för oss för att sedan uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara, till vila, glädje och evigt liv. I Kristi, den uppståndnes namn. Amen.

Guds välsignelse

Leif Gunnevik