Veckobrev 41-2017

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 oktober, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Veckobrev 41-2017

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 12/10

16.00. Andakt på Lindgården

18.00 Scouterna samlas

19.45 Årsmöte Equmenia

Fredag 13/10

11.30 RPG-fönstret. Sven-Ove Rylner. Gäst: Millvi Gotthardsson, Neuroförbundet, ”Att leva med MS”.

Söndag 15/10

10.00 GUDSTJÄNST. Årshögtid. ”Att lyssna i tro”. Eva Mårtensson, Lennart Bergström, sång Anna Eriksson.

12.00 Församlingens årsmöte. Lunch serveras för 50 kronor.

Måndag 16/10

19.00 Bön.

Onsdag 18/10

10.00 Språkcafé

19.00 Cafékväll, Pär Sahlin: ”Att skapa litteratur i barndomens landskap”.

Torsdag 19/10

18.00 Scouterna samlas

Söndag 22/10

17.00 UNDER YTAN. Sång, drama, nattvard.

Bibelord

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre min klippa, min hjälpare. (Psaltaren 19:8-15).

Bön

Barmhärtige Gud, ge oss fasthet i vår tro, iver att söka din vilja och mod att leva efter den. Hjälp oss att lyda dig mer än människor. I Jesu namn. Amen.

Allt gott i Kristus!

Leif Gunnevik