Veckobrev 33-2015

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 augusti, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej

Nu är jag tillbaka efter en avkopplande semester och veckobrevet från mig kommer att skickas regelbundet varje vecka till dig i din mailkorg.

Sommaren är ett avbrott, men i kyrkan fortsätter vi med våra gudstjänster. Det är av stor vikt att vi kan inbjuda till gudstjänst också då en del är bortresta. Men nu börjar snart många av de andra verksamhetsgrenarna vi har och vi kan tänka på Equmeniakyrkans vision:

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. 

Vad betyder det? För mig som människa och kristen, för vårt liv tillsammans i samhälle och kyrka för de utmaningar som vår värld ställer oss inför?

Kalendern

Söndag 16

10.00 GUDSTJÄNST

Tro och Liv

Lars-Anders Kjellberg, Ann-Britt Gällring

Sång Lennart Johansson. Rapport från kyrkokonferensen.

Tisdag 18

14.30 Andakt på Rosengården. L-A Kjellberg och sångarna.

 

Information om den ekumeniska pilgrimsvandringen ”Ekovandringen”

som kommer till Jönköping 17-18 augusti. Det är en öppen kvällsgudstjänst i Slottskapellet på måndagskvällen. Mer information i nedanstående länk.

http://www.svenskakyrkanjonkoping.se/nyheter/ekovandra-ett-steg-i-taget-till-paris/#.Vcytp01vlaR

 

Hanna Stridsman avtackas

i samband med gudstjänsten den 23 augusti.

 

Söndag gudstjänst i en ny tid

är en ny bok om gudstjänsten (Libris) som handlar om gudstjänsten utifrån frikyrkornas perspektiv. Det finns flera intressanta artiklar om ordningen, predikan, nattvarden, sången, bönen och mycket annat. Det känns angeläget att få studera och samtala om boken tillsammans. Vi bjuder in till en studiecirkel med start tisdagen den 1 september kl 18.30-20.00. Deltagarna läser och alla får möjlighet att ge sina reflektioner. Lars-Anders Kjellberg är ledare. Anmälan till Lars-Anders, 126436, 070106436, pastorn@ansgariikyrkan.se

 

Pilgrimsvandring

Just nu pågar en ekumenisk pilgrimsvandring ”Ekovandringen”. www.ekovandringen.se

Den är på väg till Paris och FN:s stora klimatmöte i december. Söndagen den 13 september uppmanas kyrkor i vårt land att anordna en lokal pilgrimsvandring i samband med gudstjänsten. Ansgariikyrkan kommer göra så. Det blir en pilgrims/vandringsgudstjänst.

09.45 Samling vid Rosenlunds herrgård.

10.00 Pilgrimsvandringen börjar. Det blir en enkel vandring med två pauser. En etapp går vi i tystnad.

Ca 11.00 Framkomst och en avslutande samling i kyrksalen, med textläsning, böner mm. Allt avslutas med en enklare måltid. För den som inte har möjlighet att vandra är kyrkan öppen för andakt, bön och samtal.

 

Bibelord

Gud var nådig mot mig, syndare. Luk 18:13

Bön

Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Hälsningar

Lars-Anders Kjellberg